Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Korn og enzymer går hånd i hånd for bedre fordøjelighed

Den rigtige kombination af kornsorter og enzymer kan forbedre foderets fordøjelighed til fordel for miljøet, dyrenes sundhed og økonomien.

Fordøjeligheden af korn kan forbedres ved at kombinere de rigtige sorter med bestemte enzymer. Foto: Janne Hansen

Hos svin og fjerkræ udgør korn som hvede og byg en meget stor del af diæten. Bedre fordøjelighed af korn vil lette trykket på miljøet, forbedre dyrenes sundhed og gøre husdyrproduktionen billigere og mere effektiv. Med et stigende pres på verdens fødevareressourcer er det endnu mere vigtigt at producere mad så billigt, effektivt og miljørigtigt som muligt.

 

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger, om fordøjeligheden af hvede og byg kan forbedres ved at kombinere de rigtige sorter af kornarterne med bestemte enzymer. Det sker i et nyt projekt, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet (leder af projektet), Novozymes, Sejet Planteforædling og DLG. Projektets samlede budget er 12 mio. kroner, hvoraf Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) har bevilget 9 mio. kroner.

 

Noget går til spilde

Når du spiser en portion mad bruges store dele af den til at opfylde forskellige behov i din krop. Resten ryger ud i den anden ende som urin og afføring. Nøjagtig det samme sker hos vores husdyr – men i landbruget er der stor fokus på at optimere udnyttelsen af foderet, sådan at så meget som muligt bliver anvendt til at producere kød, mælk og æg i stedet for gødning og urin. 

 

Fordøjeligheden af foder varierer meget og kan aldrig blive 100 procent. Når dyrenes foder sammensættes tager foderproducenterne hensyn til dette og tilsætter de næringsstoffer, der eventuelt kan være i underskud. Det svarer til, at vi selv spiser vitaminpiller for at være på den sikre side. Overskydende og ufordøjede næringsstoffer ryger imidlertid gennem fordøjelsessystemet og ud i den anden ende. Det er spild af ressourcer og kan belaste både det enkelte dyr og miljøet.

  

 

Bedre fordøjelighed i lab og stald

Fordøjeligheden af hvede og byg kan forbedres ved at tilsætte enzymer som xylanase og protease. Men der en hage: Nogle kornsorter indeholder stoffer, der hæmmer virkningerne af disse enzymer.

 

Forskerne vil identificere og fremavle de sorter af byg og hvede, der ikke hæmmer enzymernes virkning, finde de mest effektive typer af xylanase og protease, udvikle særlige, nye enzymer og optimere kombinationen af dem. 

 

- Der er mærkbare forskelle i effekten af enzymerne afhængig af kortsort. Kornets fordøjelighed kan forbedres ved at koble xylanase og protease med de helt rigtige sorter af hvede og byg, siger lederen af projektet lektor Henrik Brinch-Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

 

Forskerne fra Aarhus Universitet vil beskrive den genetiske profil af de relevante kortsorter og finde markører for indholdet af stoffer, der hæmmer xylanase og protease, så byg og hvede med en lav fordøjelighed nemmere kan identificeres og undgås. Samtidig vil forskerne identificere effektive og alsidige typer af protease og xylanase, der kan bruges bredt i hvede- eller bygbaseret foder. De kornsorter, der er mest lovende med hensyn til høj fordøjelighed, vil blive dyrket og kombineret med de mest lovende typer af xylanase og protease.

 

Til sidst kommer lakmusprøven: om kombinationerne virker godt hos dyrene. Forskerne vil derfor fodre svin og slagtekyllinger med de udvalgte kombinationer af lovende kornsorter og enzymer og undersøge fordøjeligheden af hver kombination. De kombinationer, der giver de bedste resultater, bliver anvendt i praksis i DLG’s sammensætning af foder til svin og fjerkræ.

 

Yderligere oplysninger: Lektor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, e-mail:henrik.brinchpedersen@agrsci.dk, telefon: 8715 8268

 

 

 

 

 .