Aarhus Universitets segl

Konference om jordsundhed: Interesserede kom helt tæt på lavbundsjorder ved Nørre Vosborg

Hvordan kan man bringe kompliceret forskning og EU-stof helt ned på jorden? Det var Aarhus Universitets nylige konference om jordsundhed et godt eksempel på. Over to lærerige dage i naturskønne omgivelser ved Nørre Vosborg blev landmænd, virksomheder, rådgivere, forskere og andre interessenter bragt tættere på hinanden.

Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen
Foto: Ida Brems Sørensen

Gummistøvler, gode diskussioner og grobund for netværk og vidensdeling var nøgleordene, da DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet i samarbejde med  EU-programmet EJP SOIL og EU-projektet NATI00NS den 28. og 29. februar afholdt to dages minikonference om jordsundhed ved Holstebro.

Valget af de naturskønne omgivelser var langt fra et tilfælde. For blot 10 minutters gang fra konferencestedet i Nørre Vosborg Enge ligger et af de meget omtalte lavbundsprojekter.

Tur i marken

I engene har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet det seneste år målt forskellige vejrdata, men også udledningen af drivhusgasser fra de kulstofrige lavbundsjorde, der er i gang med at blive vådlagt.    

Deltagerne havde onsdag eftermiddag mulighed for at tage gummistøvlerne på og komme med ud og se, hvordan målingerne foretages.

Derudover var der også demonstrationer af de droner, forskerne bruger til blandt andet kortlægning, og de forskellige sensorer, der bruges til at måle alt fra vandindhold til næringsstoffer og naturlig stråling i jorden.

Oplæg om den nyeste forskning   

I løbet af de to dage blev deltagerne præsenteret for resultater fra igangværende forskningsprojekter under forskningsprogrammet EJP SOIL med den fællesnævner, at en del af forskningen er udført af forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

Emnerne spændte vidt, og deltagerne blev blandt andet præsenteret for, hvordan man bruger sensordata til at lave bedre jordkort og hvordan fremtidens klimaforandringer kommer til at påvirke jordpakning.

Deltagerne hørte også resultaterne fra den nyeste forskning om, hvordan man kan arbejde med benchmarking i jordsundhed, og hvad samdyrkning af efterafgrøder kan betyde for kulstoflagring of mikroorganismerne i jorden.

Der var også mulighed for at høre mere om biokuls potentiale, vanderosion i en dansk kontekst, forskning i vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde og gratis databaser med jorddata fra hele EU.     

Indspark og brobygning

Dygtige oplægsholdere gjorde deltagerne klogere på økonomien i dansk landbrug, nationale arbejdsgrupper og kommende EU-lovgivning.

Under titlen ”Hvordan gør vi grøn omstilling økonomisk forsvarlig”, var der præsentationer og mange gode spørgsmål til repræsentanter fra pengeinstitutterne, rådgivningsindustrien og forskningen.

Der var også rig mulighed for at høre repræsentanter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fortælle om den kommende danske ”Mirror Group”, der har til formål at skabe sammenhæng mellem nationale aktiviteter og EU’s målsætning om sund jord. Efterfølgende havde interesserede deltagere mulighed for at snakke med repræsentanterne og komme med forslag.   

På det lidt mere filosofiske plan gav journalist og forfatter Bjørg Tulinius en indflyvning over flere moderne filosoffers naturbillede, og deres tanker om, hvad menneskers forhold til naturen betyder for den måde, vi behandler verden omkring os på.

Igennem hele konferencen var der desuden stor spørgelyst fra de næsten 100 engagerede deltagere. Debatten gik lystigt blandt deltagerne om alt fra lavbundsjorder til forretningsmodeller og biokuls rolle i fremtidens landbrug.

Fremtidens jordforskning

Torsdag blev konferencen afrundet med en session, der handlede om at se fremad. Selvom EJP SOIL-programmet slutter i januar 2025, står NATI00NS og andre store EU-projekter i kø for at facilitere fremtidens forskning i sund jord.

I en session under overskriften ”prioriteringer i jordbundsforskningen” præsenterede adjunkt fra Institut for Agroøkologi Martin Hvarregaard Thorsøe den oversigt over prioriteringer i jordforskningen, der blev lavet ved EJP SOIL-programmets start.

Efter planen bliver der, inden EJP SOIL slutter, laves en lignende oversigt, der kan hjælpe med at sætte en retning for fremtidens jordforskning. Præsentationen blev fulgt op af en gruppediskussion af, hvad der for deltagerne var de vigtigste prioriteter.

Her fremhævede konferencedeltagerne særligt at vedligeholde og opbygge kulstof i jorden, at forhindre udledningen af drivhusgasser og at forbedre jordens biodiversitet.        

Ses vi til november?

Forskningsprogrammet EJP SOIL nærmer sig sin afslutning i januar 2025, og derfor er der en række forskningsprojekter herunder, der afsluttes i løbet af 2024. Det kommer der naturligvis en vifte af spændende resultater ud af.

Derfor kommer der i sidste kvartal af 2024 endnu en mulighed for at blive opdateret på resultaterne i de forskningsprojekter, vi har på, i og om dansk jord.

Vil du med næste gang vi inviterer til konference om jordsundhed?

Så tilmeld dig DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs nyhedsbrev ved at følge linket her, og bliv samtidig opdateret på den nyeste forskning i jordbrug og fødevarer. 

 

Faktaboks: Om arrangørerne

Konferencen blev afholdt af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet i samarbejde med EU-programmet EJP SOIL og EU-projektet NATI00NS

DCA - Nationalt Center for Fødevarer leverer forskningsbaseret myndighedsrådgivning inden for planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og tilknyttede styrelser. Herudover fungerer DCA som en samlende ramme for tværgående aktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet.

EJP SOIL er et femårigt forskningsprogram, der samler den europæiske jordbrugsforskning og sætter fokus på landbrugsjordens sundhed på tværs af EU og på bæredygtig, klimasmart dyrkning. 

NATI00NS-projektet støtter ansøgere på tværs i Europa i at deltage i Living Labs-udbud, der finansieres gennem Horizon Europe og som omhandler jordens sundhed.

Konferencen er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet gennem klyngeprogrammet Innovationskraft, der har til formål at styrke innovationskraft gennem samarbejde og vidensoverførsel mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre aktører.