Aarhus Universitets segl

Dyrevelfærd - et vidt begreb

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Landmandens og forbrugerens opfattelse af, om køerne har behov for at komme på græs for at opnå god dyrevelfærd kan være meget forskellig. Foto: Linda S. Sørensen

For unge landmænd er det vigtigt, at dyrene trives for at producere bedst muligt - ikke nødvendigvis for dyrenes egen skyld. Men hos forbrugerne er det vigtigt, at dyrene har haft et liv, hvor de har kunnet udføre en stor del af deres naturlige adfærd - og efterspørgslen på fødevarer fra dyr, som har haft mere "naturlige" levevilkår, er stigende.

Derfor er det vigtigt, at landbrugsskolerne har dyrevælfærd og etik på skoleskemaet, så de fremtidige landmænd har forståelse for og er bevidste om forbrugernes opfattelser og krav. Det er nogle af konklusionerne fra en rapport om uddannelsernes rolle i forhold til landbrugselevernes syn på dyrevelfærd.

Netop dette spændingsfelt mellem husdyr- og fødevareproduktion, dyrevelfærd og etik blev debatteret, da Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet i Foulum inviterede til temadag om dyrevelfærd i januar. Temadagen bød på forskellige oplæg om skolernes betydning for elevernes forståelse af dyrevelfærd. Deltagerne blev blandt andet præsenteret for resultater fra interviewundersøgelser, som har undersøgt landbrugsskoleelevernes syn på dyrevelfærd samt lærernes og skolens arbejde med dyrevelfærd. Resultaterne stammer fra forskningsprojektet Kommunikation om Dyrevelfærd på skoler, som udbyder landmandsuddannelsen, der er finansieret af Videncenter for Dyrevelfærd (ViD).

Endvidere var der oplæg om, hvordan nyuddannede kvæglandmænd ser på køers velfærd samt om, i hvilken retning uddannelserne skal gå, når det handler om dyrevelfærd. Slutteligt blev forskellige etiske aspekter på husdyrproduktionen belyst, og der blev givet et indblik i den aktuelle forskning på området. 

Du kan læse mere om emnet og anbefalinger fra rapporten her.

Du kan hente rapporten her.