Aarhus Universitets segl

Kom til temadag om blomsterstriber

Hvordan tilvejebringes udsæd til frøblandinger til landbrugslandskabet? Det kan du finde ud af på vores temadag om blomsterstriber d. 1. februar 2023.

Foto: Ulla Andersen

Flere og flere steder ser vi nu striber med blomster vokse frem i udkanten af marker eller på omdriftsjord. Blomsterstriberne er mere end bare smukke at se på, de sørger blandt andet for pollen og nektar til bestøvende insekter i sommerperioden.

Projektet ”Afgrødetilpassede blomsterstriber for IPM og bestøvere”, der er finansieret af Miljøstyrelsen, fokuserer på, hvordan bestøvende insekter og naturlige fjender for vores skadedyr er vigtige for planteproduktionen. Men hvilke planter/blandinger er bedst for nyttedyr? Og kan man skaffe udsæd af disse til anvendelse til landbrugsmæssige formål? Eksempelvis til en fornuftig pris og af en god kvalitet.

Temadag om frøblandinger til biodiversitetstiltag i dyrkningsfladen

Blomsterstriber kan nemlig designes og etableres, så de tilgodeser ekstra gode forhold for både snyltehvepse og bestøvende insekter i specifikke afgrøder.

Med afsæt i projektet inviterer vi til temadag om udsæd til frøblandinger, hvor vi ønsker at drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med materiale til frøblandinger til understøttelse af biodiversitetstiltag i dyrkningsfladen.

På temadagen vil der være oplæg fra Landbrugsstyrelsen, forskere og virksomheder, der producerer frø til frøblandinger.

Sted og tid

Det hele finder sted d. 1. februar 2023 ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse fra kl. 10.00 til 14.30.

Tilmelding

Tilmelding sker på https://events.au.dk/tilvejebringelse-froeblandinger/signup senest d. 23. januar 2023.

Temadagen er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Se programmet og læs mere her.