Aarhus Universitets segl

Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere

Hvis koen får lov til at gå på dybstrøelse én måned før kælvning i stedet for at opholde sig i den traditionelle stald med sengebåse, er der stor sandsynlighed for, at hun kælver hurtigere. Det viser resultater fra et forsøg udført ved Danmarks Kvægforskningscenter.

Fire uger på dybstrøelse i tiden op til kælvning gav et hurtigere kælvningsforløb sammenlignet med traditionel opstaldning i sengebåse viser undersøgelser ved AU - Danmarks Kvægforskningscenter. Foto: Linda S. Sørensen

Perioden omkring kælvning er et kritisk tidspunkt i en malkekos liv og der er stigende interesse for, hvordan man kan lette kælvningsprocessen via opstaldningsforhold og management. En undersøgelse af AU-forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, har derfor set nærmere på, hvordan opstaldningsforholdene (dybstrøelse kontra sengebåsestald) i de sidste fire uger før kælvning påvirkede kælvningsprocessen samt kalves adfærd og livskraft hos Holstein- og Jerseykøer.

Positive effekter på kælvningsforløbet

Det viste sig, at køerne, der blev opstaldet i fire uger på dybstrøelse i tiden op til kælvning, generelt havde et hurtigere kælvningsforløb sammenlignet med de køer, som havde gået i en traditionel løsdriftsstald med sengebåse/madrasser. Endvidere var Jerseykalvene, født af køer der havde gået på dybstrøelse, hurtigere på benene sammenlignet med Jerseykalvene født af køer opstaldet traditionelt med sengebåse.  

I undersøgelsen ved DKC indgik i alt 121 køer, hvoraf 36 var førstegangskælvere og 85 var flergangskælvere. Køerne blev flyttet enten til gruppeopstaldning i dybstrøelse eller til en særskilt sengebåsestald fire uger før forventet kælvning. Køerne i kælvningsboksen blev observeret i tidsrummet fra 6 timer før kælvning indtil 6 timer efter kælvning ved hjælp af døgn-videooptagelser. 

Alt i alt tyder resultater på, at en længere periode med opstaldning i dybstrøelse sammenlignet med sengebåsestald med madrasser før kælvning kan forventes at lette kælvningsforløbet. Hvorvidt den samme positive effekt på kalvenes livskraft, som sås for jerseykalvene, gælder generelt, vil kræve yderligere undersøgelser. 

Læs den fulde artikel udgivet i Ny Kvægforskning, september 2015

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon 87157941, email: margitbak.jensen@anis.au.dk

Professor Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab, telefon 87157953, email: lene.munksgaard@anis.au.dk