Aarhus Universitets segl

Klimafolkemøde 2021 – Et renere, smukkere og mere produktivt Danmark i 2050

Vær med, når professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi holder oplæg om ”En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser” samt deltager i en debat på tværs med blandt andre Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn

Foto: Klimatoriet - Klimafolkemøde 2021

Klimakrisen, naturkrisen og udfordringer med vandmiljøet kræver ændringer i den måde, vi bruger landskabet på. Samtidig er landdistrikterne presset af fraflytning, og landbrugsbedrifter har udfordringer med marker i lang afstand fra hinanden, generationsskifte og indtjening. Det er svært få placeret vindmøller og solceller, så vi kan få mere grøn energi, for ingen vil have anlæggene i deres baghave. Og det er nødvendigt med et stort fokus på at sikre rent drikkevand i mange år. 

Danmarkskortet er blevet ændret gennemgribende de sidste 100 år, kan det gøres igen? Men hurtigere, bæredygtigt og med folkelig opbakning. Det er emnet på dette års Klimafolkemøde, hvor repræsentanter for erhverv, forskning og organisationer mødes til Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn for at diskutere, hvordan man rent praktisk vil kunne gøre politiske ambitioner til en bæredygtig virkelighed. 

Klimafolkemødet afholdes i år i Middelfart d. 3. september kl. 12.00. 

Program for deltagere

Velkommen v. ordstyrer: Jørgen Steen Nielsen, journalist, Information 

Min politiske vision for et smukkere, grønnere og mere produktivt Danmark i 2050 (15-20 minutter)

  • Miljøminister Lea Wermelin
  • Fødevareminister Rasmus Prehn

Hvordan gør vi de politiske ambitioner til virkelighed: De vigtigste skridt mod fremtidens bæredygtige landskaber i 2050 (15 minutter)

  • Claus Felby, Senior Vice President, Biotech, Novo Nordisk Fonden: Udvikling af bæredygtig brug af økosystemer på land
  • Tommy Dalgaard, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse, Aarhus Universitet: En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser
  • Søren Møller; Formand for Fremtidens bæredygtige landskaber: Medspil og medansvar fra organisationer og civilsamfund i løsningen af bundne samfundsudfordringer.

Debat på tværs (15 min).

Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn: Hvilke input tager jeg med mig fra debatten? (5 minutter)

Afrunding v. ordstyrer Jørgen Steen Nielsen (5 minutter) 

Læs mere om Klimatopmødet og tilmeld dig her.

Yderligere oplysninger
KontaktProfessor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tommy.dalgaard@agro.au.dk– tlf. +45 20706132