Aarhus Universitets segl

Kan cirkulære landbrugssystemer afbøde klimaforandringer?

Et nyt ERA-NET projekt (MI BICYCLE) vil undersøge, hvordan man kan bruge biomasse og -produkter fra cirkulære landbrugssystemer, der består af bedrifter med både husdyr- og afgrødeproduktion, på en måde, der ikke alene kan være med til at afbøde klimaforandringer, men også være bæredygtige for landmanden, miljøet og samfundet generelt.

Foto: Colourbox

Hvordan kan cirkulære landbrugssystemer være med til at afbøde klimaforandringer? Og er cirkulære systemer mere modstandsdygtige mod klimaforandringer og bedre til at tilpasse sig på mark-, bedrift- og landskabsniveau? Det er nogle af de spørgsmål det nye projekt ”MI BICYCLE – mitigation and adaptation through biomass cycling” vil finde svaret på.

D. 7. til 9. juni mødtes forskere fra fire europæiske lande til kick-off møde på AU Viborg i Foulum for at planlægge de første faser af det treårige ERA-NET projekt.

”Her på Limfjordsegnen, og omkring forskerklyngen i Foulum, har vi virkelig noget at byde på i forhold til den grønne omstilling, hvor landbruget kobles til biogas, bioraffinering, energiøer på land osv. Med MI BICYCLE vil vi udvikle og innovere cirkulære systemer for afgrødeproduktion og husdyrhold, i samarbejde med centrale videnspartnere i Nord- og Vesteuropa. Formålet er at undersøge, hvordan vi kan bruge biomasse og -produkter på nye og alternative måder i integrerede landbrugssystemer, altså systemer, der inkluderer både afgrøder og husdyr,” forklarer professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi, der er en del af det store nye projekt.

Cirkulære systemer tilpasser sig bedre og forurener mindre

Der er mange fordele ved cirkulære landbrugssystemer, blandt andet kan de ifølge Tommy Dalgaard være med til at afbøde klimaforandringer, ligesom de er mere modstandsdygtige og har en højere tilpasningsevne.

”Landbruget i Europa, særligt i den nordlige og vestlige del af kontinentet, er meget specialiseret. Her er generelt et stort potentiale for en bedre integration mellem afgrødeproduktion og husdyrbrug. Dette kan hjælpe med at at forbedre jordens næringsstofbalance, hvilket er særligt aktuelt i de sårbare oplande til den indre Limfjord, og samtidig kan vi reducere udledningen af drivhusgasser,” forklarer han.

MI BICYLE projektet har til formål at vurdere alternative anvendelser af biomasse og -produkter i integrerede afgrøde- og husdyrbrugssystemer, enten inden for eller mellem bedrifter, og deres indvirkning på næringsstofkredsløbet, drivhusgasemissioner, kulstofbinding og landbrugets produktivitet.

Fire forskellige regioner i Europa

Fokus i MI BICYCLE projektet vil være på fire regioner i Europa. Kendetegnet for de udvalgte områder er, at de alle er domineret af specialiserede landbrugsbedrifter.

”Vores første opgave bliver at identificere, hvilke nuværende biprodukter, der eksisterer. Og så vil vi introducere alternative og mere cirkulære anvendelsesmetoder,” fortæller Tommy Dalgaard.

I løbet af de tre år projektet varer vil forskerne udvikle en metode, der vil kunne vurdere konsekvenserne af nuværende og alternative anvendelser af biomasse og produkter. Der vil derudover blive udviklet scenarier, som kombinerer forskellige anvendelser med henblik på at finde de bedst mulige og mest acceptable løsninger for projektets interessenter.

”I løbet af de næste tre år vil vi derfor invitere forskellige interessentgrupper på markdage, producere videomateriale, der beskriver succesfulde eksempler på cirkulære landbrugssystemer, og vi vil udarbejde vejledninger til landmænd fordelene ved cirkulære systemer i forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske spørgsmål,” forklarer Tommy Dalgaard.

Ud over planerne for, hvordan man vil inddrage landmænd og andreinteressenter i projektets aktiviteter, så er det også planen at projektets resultater vil blive anvendt i kurser med fokus på cirkularitet i landbrugs- og fødevaresystemer på bachelor- og kandidatniveau ved Aarhus Universitet, Wageningen University, Scotland’s Rural College (SRUC) og École Nationale Supériure Agronomique de Toulouse (INP-ENSAT) for at fremme læringen om et systemperspektiv på cirkularitet i forbindelse med integration af afgrøder og husdyrbrug.

Mere om projektet

Samarbejdspartnere Aarhus Universitet, Wageningen University, Scotland’s Rural College (SRUC), INRAE og Ariege Chamber of Agriculture.
Finansiering EU joint programming via Innovationfund Denmark
Bevilget beløb Samlet budget på 1,4 mio. €, heraf 0,327 mio. € til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
Projektperiode 01.06.2022 – 31.05.2025
Læs mere https://www.suscrop.eu/funded-projects/3rd-call/mi-bicycle
Kontakt Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 20706132 eller mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk