Aarhus Universitets segl

Indvielse af HTL-anlæg på AU Foulum

Fredag den 22. maj 2015 indvies et pilotanlæg til hydrotermisk forvæskning (Hydro Thermal Liquefaction – HTL) af biomasse med henblik på at producere bio-olie, der kan iblandes eller erstatte brændstoffer og kemikalier.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 22. maj 2015,  kl. 12:00 - 16:00

Sted

AU Foulum

Arrangør

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Det nye HTL-anlæg på AU Foulum

Det ny anlæg er en del af en større satsning – BioBase - inden for bioraffinering og biobaseret produktion, som Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket.

Udover udvikling af HTL-teknologien omfatter satsningen udvikling af nye dyrkningssystemer, som kombinerer fødevare- og energiproduktion, forskning i mulighederne for at udnytte biomasse fra ekstensive landbrugs- og naturarealer, udvikling af bioraffineringsteknologier til udvinding af protein fra græs samt økonomiske og miljømæssige vurderinger af den biobaserede produktion.

Det er ambitionen, at aktiviteterne i BioBase danner grundlag for samarbejde med virksomheder og organisationer inden for både energisektoren og landbrugssektoren. Endvidere er det ambitionen, at aktiviteterne medvirker til at skabe nye muligheder for landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark.

På den baggrund inviteres interesserede hermed til et indvielsesarrangement, som holdes fredag den 22. maj i bygning L 38 på AU Foulum.

 Program

Fra 12.00 til 13.00 Let anretning i bygning L38

13.00 Velkomst ved rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet

13.10 Konvertering af våde biomasser til flydende brændstof. Lektor Ib Johannsen, Institut for Ingeniørvidenskab

13.30 Udvinding af protein fra grønne biomasser. Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab

13.40 Biologi og teknologi til grøn biomasse. Seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi

13.50 Officiel indvielse af HTL-anlægget

14.00 Mulighed for korte hilsner m.m.

14.30 Netværksarrangement med mulighed for at møde forskere på området (arrangeres i samarbejde med BioCluster.dk)

 

Yderligere oplysninger om arrangementet

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Tlf. 40 79 80 32, e-mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk