Aarhus Universitets segl

Inddragelse af forbrugere i forskning skal øge tilliden til fødevarer

I et pilotprojekt finansieret af det europæiske fødevareinitiativ EIT Food undersøger forskere fra blandt andet MAPP Centret ved Aarhus Universitet, om det er muligt at styrke forbrugernes tillid til de fødevarer, de spiser. Det sker ved hjælp af et initiativ kaldet Citizen Science, hvor forbrugerne inddrages i forskningen.

Foto: Colourbox

Selv om fødevaresikkerheden i Europa aldrig har været bedre reguleret end nu, så følger forbrugernes tillid ikke altid med. Kan man ændre på dette ved at inddrage forbrugerne i forskningen? Det har forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet set nærmere på i et nyt projekt finansieret af EIT Food. Projektet ledes af det spanske fødevareteknologi- og forskningscenter AZTI og Queen University i Belfast, og har desuden deltagelse af den spanske udvikler af sundhedsapps Be You.

Sebastian Hall Skjøt, det er videnskabelig assistent på MAPP Centret og en af forskerne bag projektet Citizen Science fortæller:

- Vi har taget udgangspunkt i to forbrugerundersøgelser, den ene gennemført i Storbritannien og den anden i Spanien. Der er tale om et pilotprojekt, hvor britiske forbrugere har være inddraget i et studie af basmatiris, mens spanske forbrugere har bidraget til listeriaforskningen i fødevarer som ost og pølser. På MAPP Centret har vi beskæftiget os med den del af projektet, der vedrører forbrugernes oplevelser, som også er det helt centrale i disciplinen citizen science. Hvis vi kan knække koden til forbrugernes engagement, så kan vi inddrage dem i forskningen og dermed opbygge viden og tillid - til gavn for alle parter i fødevaresystemet.

Forbrugere indsamler data til forskere

De 88 britiske forbrugere, der deltog i undersøgelsen, har indkøbt basmatiris i et lokalt supermarked og indsendt de uåbnede poser til Queen Universitys laboratorium, der nu vil teste, om indholdet er autentisk og lever op til de krav, der er for markedsføring og salg af basmatiris. De 122 spanske forbrugere har til gengæld indkøbt ost og pølser, der indgår i convenience-produkter opbevaret ved stuetemperatur, og disse prøver er blevet afhentet af AZTI, som nu skal i gang med at afdække indholdet af Listeria.

- Forbrugerne bliver involveret i forskningen på en helt ny måde, og det er det, der har været formålet med projektet Det er deres data, der behandles, og forskningen bliver dermed mere konkret og tilgængelig for forbrugerne, forhåbentligt til gavn for tilliden. Valget af basmatiris og listeria i convenience-produkter og analysen af disse er blot eksempler på, hvordan man kan inddrage forbrugerne, siger Sebastian Hall Skjøt. 

Win-win-situationer i fødevaresystemet

Forbrugernes indsats kan være til stor hjælp for forskningen, men de kan også selv få noget ud af det - og det er selve kernen i citizen science:

- Forbrugerne, der har deltaget i pilotprojektet, har i løbet af 10 dage brugt en app, som på forskellig vis, blandt andet med liveudsendelser fra laboratorierne og livechats med forskerne, har givet dem ny viden om de undersøgte produkter. Det drejer sig for eksempel om information om hvordan man skal vaske, opbevare og tilberede ris for at reducere indholdet af arsen, der kan være kræftfremkaldende i større mængder, og tilsvarende viden om hvordan listeria kan undgås. Det er viden, der kommer forbrugerne til gode, mens forskerne får muligheden for at modtage data fra et større netværk af personer. På den måde har citizen science potentiale til at skabe win-win-situationer i hele fødevaresystemet, fortæller Sebastian Hall Skjøt.

På MAPP Centret og Queens University of Belfast har forskerne målt deltagernes viden og tillid til de udvalgte fødevarer, og derudover deres villighed til at dele information i et åbent initiativ. Det er sket ved spørgeskemaer, hvor deltagerne er blevet stillet de samme spørgsmål både forud for de 10 dage og efter de 10 dage i projektet, og dette er blevet suppleret med interviews.

- Analysen af de indsendte fødevarer er ikke afsluttet hos vores partnere, men på MAPP Centret har vi afsluttet analysen af brugeroplevelsen. Vi kan se, at deltagerne har haft store glæde af app-universet og den læring, som det har bidraget med – de er simpelthen blevet klogere på fødevarer. App’en har skabt et univers, der både har været lærende og underholdende med elementer af leg og spil, blandt andet quizzer. Nogle synes, at det var sjovt endelig at lære, hvordan man koger risene ordentligt - og også at dele den viden med andre. Dette understøttes kraftigt af, at deltagerne har været trygge ved at dele oplysninger på platformen og gennemgående haft tillid til projektet. Dermed er der umiddelbart noget, der tyder på at citizen science virkelig kan engagere forbrugere og dermed skabe forandring.

 

Fakta om projektet
Samarbejdspartnere MAPP Centret, Aarhus Universitet, det spanske fødevareteknologi- og forskningscenter AZTI, Queen University i Belfast samt den spanske udvikler af sundhedsapps Be You.  
Finansiering

Projektet er finansieret af EIT Food.
Besøg EIT Foods hjemmeside her.

Om EIT Food: EIT Food er Europas førende fødevareinnovationsinitiativ, som har til formål at skabe en bæredygtig og fremtidssikker fødevaresektor. Initiativet består af et konsortium med nøgleaktører fra branchen, nystartede virksomheder, forskningscentre og universiteter fra hele Europa. 

Interessekonflikter Ingen
Læs mere Du kan læse mere om EIT Food-projektet Citizen Science på projekthjemmesiden her
Kontakt Sebastian Hall Skjøt, videnskabelig assistent, MAPP Centret, Aarhus Universitet – sesk@mgmt.au.dk