Aarhus Universitets segl

Hvordan påvirker COVID-19 vores appetit?

I et nyt EIT Food-projekt undersøger forskere fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, hvordan COVID-19-ramte oplever ændringer i appetit, smags- og lugtesans - og i det hele taget nydelse ved madindtag. Forskerne søger lige nu deltagere til undersøgelsen.

Foto: Colourbox

Forskere fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, er gået i gang med at undersøge, hvordan COVID-19-ramte oplever ændringer i deres appetit, smags- og lugtesans samt i nydelsen ved madindtag. Det sker inden for rammerne af et nyt ET Food-finansieret projekt, der også har deltagelse af virksomheder fra Belgien og Spanien

Adjunkt Barbara Vad Andersen indgår i Institut for Fødevarers forskergruppe Fødevarekvalitet, Perception & Samfund, der står bag den videnskabelige del af projektet:

- Nydelse af fødevarer er en vigtig del af menneskers appetit, og den forventede nydelse påvirker i høj grad vores motivation til at spise. Der er på nuværende tidspunkt meget begrænset viden om COVID-19’s indvirkning på appetit. Ved at udbygge denne viden, kan vi få en forståelse af de muligheder og barrierer der er for at påvirke appetitten blandt COVID-19-ramte, forklarer hun.

COVID-19-projektet knytter sig til en række af studier omkring appetit, som gennemføres i forskergruppen og tjener mod at forstå menneskelig spiseadfærd og bruge denne viden til at påvirke folks spisevaner i en sundere retning uden at kompromittere velvære.

 

HAR DU VÆRET RAMT AF COVID-19? SÅ KAN DU HJÆLPE FORSKNINGSPROJEKTET!

Er du over 18 år, og har du oplevet ændringer i din appetit, smags- og lugtesans, samt nydelsen ved mad i forbindelse med COVID-19? Har du lyst til at gøre en forskel for nuværende og fremtidige COVID-19 ramte?


Spørgeskemaet tager omkring 20-45 min. om at udfylde - afhængigt af, hvor meget du har oplevet. For hvert 50. deltager trækkes lod om en iPad Air. 

 

 

Digital rådgivning af COVID-19-ramte

Resultaterne fra Institut for Fødevarers forskning, der fremkommer på baggrund af en interviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse med COVID-19-ramte om deres madrelaterede oplevelser i forbindelse med sygdomsforløbet, vil blive brugt til at ruste diætister til en mere hensigtsmæssig kostvejledning.

- Diætisterne får information om, hvordan COVID-19-ramtes appetit kan være påvirket samt viden om, hvordan de kan hjælpe patienterne til at bevare nydelsen ved mad. Det skal hjælpe de COVID-19-ramte til at bevare et fornuftigt indtag af mad, hvilket kan understøtte en mere behagelig og forhåbentlig også en hurtigere bedring, fortæller Barbara Vad Andersen.

Projektet vil ikke kun skabe et vidensgrundlag, som diætister kan trække på, men også en helt ny teknologisk løsning, der skal gøre informationsdelingen nemmere. Denne del af projektet varetages af den belgiske sundhedsteknologivirksomhed SmartWithFood og udrulles i samarbejde med supermarkedskæden Eroski i Spanien:

- Af praktiske og sundhedsmæssige hensyn er det ønskeligt at rykke rådgivningen over på en digital platform. Slutproduktet af projektet bliver derfor en app, hvori COVID-19 ramte og diætister kan mødes omkring diætvejledningen, konkluderer Barbara Vad Andersen.

 

Fakta om projektet
Samarbejdspartnere

Udover Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet har projektet deltagelse af den spanske supermarkedskæde Eroski og den belgiske virksomhed SmartWithFood, der producerer sundhedsapps.

Besøg Eroskis hjemmeside her
Besøg SmartWithFoods hjemmeside her

Finansiering

Projektet er finansieret af EiT Food, besøg hjemmesiden her, med støtte fra EU og EiT, besøg hjemmesiden her.

Interessekonflikter Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet leverer den videnskabelige viden som vil blive brugt til at ruste diætisterne i deres rådgivning. Aarhus Universitet deltager ikke i udviklingen af app og udrulning af platformen. Anvendelsesdelen af EIT Food-projektet finder sted i Spanien og Belgien. 
Læs mere Besøg projekthjemmesiden her 
Kontakt Forskningsansvarlig Barbara Vad Andersen, Institut for Fødevarer: barbarav.andersen@food.au.dk