Aarhus Universitets segl

Hvor langt er vi med forædling af proteinafgrøder? Kom og lyt med!

Der er mangel på gode planteproteinprodukter til fødevarer, men det kan bioraffinering være med til at løse. Det kræver dog, at der kommer fokus på forædlingen af de afgrøder, der anvendes i processen. Den 20. september kan du komme med, når Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) inviterer til webinar om planteforædling i fødevareproduktionen.

Foto: Bioraffineringsanlægget på AU Viborg. Foto: Lars Kruse

Hvis vi skal brødføde et stigende befolkningstal med bæredygtige fødevarer, så skal planteproteiner i langt højere grad på banen. Planter skal dermed anvendes på en ny måde, og det stiller nye krav til forædlingen, når protein bliver mere værdifuld end stivelse.

Den grønne omstilling er i fuld gang, men hvor langt er vi med forædlingen af afgrøderne til fødevarer?

Det kan du få svar på den 20. september, hvor Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) inviterer alle interesserede til webinar.

Oplæggene kommer både fra virksomhederne og fra nogle af Aarhus Universitets forskere på området, herunder Trine Kastrup Dalsgaard fra Institut for Fødevarer:

- Vi er i en brydningstid, hvor vi har brug for at tænke anderledes med hensyn til nye sorter, da de skal bruges anderledes end de hidtil er blevet. Et godt eksempel er anvendelsen af traditionelle foderafgrøder som lucerne, kløver og græsser til fødevarer. For at kunne anvende disse til fødevarer skal de forarbejdes, for eksempel ved hjælp af bioraffinering, der sikrer en optimal udnyttelse af alle indholdsstoffer i en given plante, fortæller hun:

- I øjeblikket er der mangel på gode planteproteinprodukter til fødevarer, og der er efterspørgsel på et hvidt, smagløst produkt med høj næringsværdi og gode funktionelle egenskaber - især opløselighed er en utrolig vigtig parameter, når proteinet skal anvendes i en fødevare. Et andet eksempel kan være proteinets evne til at danne emulsioner, som i mayonnaise.

Kom og hør mere om den nyeste forskning på området, og hvor de to store danske forædlingsfirmaer DLF og Nordic Seed er i dag med forædling til fødevarer. Du vil ligeledes få en indsigt i en ny forædlingsstrategi, der kan hjælpe os på vej.

Se programmet i PDF-format her

Tilmeld dig her

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om forskningen i cirkulær bioøkonomi på Aarhus Universitet på denne hjemmeside

Kontakt:

Trine Kastrup Dalsgaard, lektor, Institut for Fødevarer, trine.dalsgaard@food.au.dk, 22410942