Aarhus Universitets segl

Har vores grønsager godt af biostimulanter?

AU-forskere skal i et nyt projekt udvikle et testsystem, som kan afgøre, om biologiske stoffer udvundet af jord, planter eller produceret af mikroorganismer kan bruges til at fremme afgrøders spiring, vækst og kvalitet. Projektet har netop fået en bevilling på knap ni millioner kroner fra GUDP.

Foto: Colourbox

Interessen for biostimulanter blandt de danske landmænd er ikke til at tage fejl af, men hvordan de faktisk virker er til gengæld lidt af et mysterium.

I projektet BioVækst vil forskere fra Aarhus Universitet nu forsøge at løse mysteriet i samarbejde med gartnerirådgivningen HortiAdvice, fem forhandlere af biostimulanter og en række landmænd og gartnerier. Det sker med en bevilling på knap ni millioner kroner fra GUDP.

Merete Edelenbos, der er projektleder for BioVækst og lektor på Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, fortæller:

- Biostimulanter er naturlige stoffer, der enten er udvundet af jord eller planter, eller som er produceret ved opformering af mikroorganismer. De bliver brugt i tørret tilstand, eller de sprøjtes ud i vandig opløsning på jorden eller i afgrøden for at styrke planternes vækst og udvikling eller for at forebygge sygdomme. Men vi ved faktisk ikke ret meget om, hvilken effekt de har på vores afgrøder.

Testsystem i støbeskeen

Hensigten med BioVækst er at udvikle et testsystem til biostimulanterne og til at afprøve en række af de produkter, som findes hos de danske forhandlere.

Forskerne vil ikke alene undersøge udbyttet, men også en række effekter, som ikke har været undersøgt før i Danmark såsom fremspiring, rodudvikling, bladvækst, produktkvalitet og holdbarhed.

- Vi har ikke tidligere haft ressourcer til at undersøge biostimulanter, men nu kan vi komme i gang med systematisk afprøvning. Det betyder forhåbentlig, at vi ved projektets afslutning vil kunne tilbyde den uvildige dokumentation for effekterne, som både landmænd og forhandlere har efterspurgt, siger Merete Edelenbos, og tilføjer:

- Hvis vi kan dokumentere reelle effekter på for eksempel rodudvikling og optagelse af næringsstoffer, kan det betyde, at landmænd vil begynde at bruge biostimulanter til at få mere robuste planter og opnå større dyrkningssikkerhed og bedre næringsstofudnyttelse.

Lovgivning på vej

Selv om biostimulanter ikke kan kategoriseres som kunstgødning, så hører de alligevel under EU´s gødningsforordning, hvor de fleste regnes til kategorien jordforbedringsmidler.

EU´s reviderede gødningsforordning indfører selvstændig regulering af biostimulanter fra 2022. Dermed skal producenterne opfylde en række krav i forbindelse med markedsføring.  

- Derfor haster det med at få udviklet redskaber til at vurdere produkternes virkning og anvendelse, siger Merete Edelenbos.

Omfattende afprøvning

Projektet BioVækst vil afprøve mellem ti og tyve af de produkter, som findes på markedet i dag:

De udvalgte midler skal være egnede til brug i haveafgrøder og spisekartofler, og de skal testes i økologiske løg og gulerødder og desuden i konventionelle kartofler.

Undersøgelserne starter med screening i potteforsøg i væksthus under kontrollerede forhold, hvor nogle af produkterne bliver valgt fra, mens resten går videre i processen til et markforsøg. Derefter går nogle af de mest lovende produkter videre til egentlige dyrkningsforsøg hos fem landmænd og gartnerier rundt om i landet.


Fakta om projektet
ProjekttitelBioVækst
ProjektdeltagereProjektdeltagere: Aarhus Universitet, HortiAdvice, Dancarrot, Gl. Estrup Gartneri, Axel Månsson, Hans Jørgen Buur, Søren Rasmussen, SeedCom, Sobec Emea, BJ Agro Holding, Azelis Denmark, og Nordisk Alkali 
Projektperiode1.9.2020 til 31.12.2023
Bevilget beløb8.647.862
KontaktProjektleder Merete Edelenbos, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet - merete.edelenbos@food.au.dk - Mobil: 29450133