Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Bevilling DCA

God høst af forskningsbevillinger fra Det Frie Forskningsråd

Fire jordbrugs- og fødevareforskere ved Aarhus Universitet var blandt dem, som modtog midler, da Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion forleden åbnede for pengeposen.

Jordbrugs- og fødevareforskere har hjemtaget midler fra Det Frie Forskningsråd til forskning i blandt andet organisk kvælstof og om det giver et væsentligt bidrag til afgrøders kvælstofforsyning. Foto: AU

Konkurrencen om forskningsmidler er benhård, hvilket den seneste uddeling af midler fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion med al tydelighed understreger.

Rådet modtog flere end 300 ansøgninger om støtte til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 1,2 og 3. De håbefulde forskere havde tilsammen ansøgt om 1,5 mia. kr.

Heldet tilsmilede 35 forskere, der modtog midler fra rådet, og heraf er de fire inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

Postdoc Majken Pagter fra Institut for Fødevarer modtog 2,58 mio. kr. til sit projekt ”Winter climate change effects on phenological traits in temperatur fruit crops”, der blandt andet undersøger, hvordan stigende temperaturer påvirker frosttolerance og vinterhvile i frugtafgrøder samt hvilke fænologiske og/eller fysiologiske træk, der kan forklare forskellige genotypers følsomhed over for stigende vintertemperaturer.

Seniorforsker Stig Purup fra Institut for Husdyrvidenskab har modtaget 5,1 mio. kr. til projektet ”Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery”, som vil udvikle et ”drug-delivery”-system ved hjælp af mælkesyrebakterien Lactococcus lactis, der kan muliggøre en effektiv behandling af den kroniske inflammatoriske tarmsygdom Crohn’s sygdom. Ved at kombinere viden om anvendelsen af L. lactis med den nyeste viden om enzymet Protein Kinase D1 (PKD1), der har vist sig at have en helende effekt på tarmceller, vil projektet påvise effekten af PKD1 i en grisemodel for Crohn’s sygdom.

Postdoc Jim Rasmussen fra Institut for Agroøkologi modtaget 6,48 mio. kr. til projektet ”Is dissolved organic nitrogen the key to plant-soil nitrogen cycling?”. Projektet inddrager nye forskningsmæssige landvindinger, der rokker ved en traditionel forståelse af, at organisk kvælstof skal omdannes til mineralsk kvælstof, før afgrøderne kan udnytte det. Jim Rasmussens projekt undersøger om organisk kvælstof giver et væsentligt bidrag til afgrøders kvælstofforsyning, om flowet gennem puljen af højmolekylært organisk kvælstof i jordvæsken er bestemmende for jordens frugtbarhed, og om eksempelvis gødningsform og afgrødevalg indvirker på udnyttelsen af jordens organiske kævlstof.

Endelig er Kim Hebelstrup fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (Flakkebjerg) en del af forskningsprojektet ”Plant Factory Hybrid Biopolymers for Future Materials-Related Applications”, som har Andreas Blennow fra Københavns Universitet som projektleder. Projektet skal med bioteknologiske metoder undersøge muligheder for at fremstille miljøvenlige typer af bioplastic fra stivelse i planter, der bl.a. kan anvendes som erstatning for ikke-biologisk nedbrydelige former for plastic. Projektet har modtaget omkring seks mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. går til Aarhus Universitet, Flakkebjerg, som står for at udvikle og screene egnede planter til projektet

Yderligere oplysninger: Postdoc Majken Pagter er pt. på orlov fra Institut for Fødevarer og på ophold ved Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology i Tyskland. Majken Pagter kan kontaktes på pagter@mpimp-golm.mpg.de

Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7808, e-mail: stig.purup@agrsci.dk

Postdoc Jim Rasmussen er pt. på orlov fra Institut for Agroøkologi og arbejder på Sveriges Lantbruksuniversitet. Jim Rasmussen kan kontaktes på jim.rasmussen@agrsci.dk

Postdoc Kim Hebelstrup, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, telefon: 8715 8271, e-mail: kim.hebelstrup@agrsci.dk