Aarhus Universitets segl

Gluds Legat åbner for pengeposen til forskningsprojekter

I 2014 stiller Gluds Legat to mio. kr. til rådighed for forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.

Gluds Legat uddeler i 2014 to mio. kr. til grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning inden for land- og skovbrug.

To mio. kr. er det kontante beløb, som i 2014 uddeles fra Gluds Legat. Legatet støtter forskningsprojekter indenfor både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning inden for land- og skovbrug. 

Til det enkelte projekt ydes ikke støtte til overhead eller administrative bidrag eller løn til postdoc-stipendier eller ph.d.-stipendier.

Legater uddeles en gang årligt sædvanligvis i august eller september måned.

Advokat B. Bøgh Nielsen, der er formanden for legatets bestyrelse, skal have ansøgninger i hænde senest 1. juni 2014.

Ansøgere til legatet kan forvente svar omkring 1. september 2014.

Yderligere oplysninger om legatet og ansøgningsskemaer findes på www.gluds-legat.dk

Baggrund for Gluds Legat:

Legatet blev stiftet i 2002.

Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.