Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gårdene skal opkoncentrere mælken

Store malkekvægsbesætninger er i nyt forskningsprojekt med forskere fra Aarhus Universitet udset til at opkoncentrere mælken på gårdene for, at mejerierne kan spare transportomkostninger og i sidste ende give en bedre mælkepris for producenterne.

Forskere ved Aarhus Universitet samarbejder med blandt andet Arla Foods i et nyt forskningsprojekt om at opkoncentrere mælken på gårdene for at spare transportudgifter og genbruge vandet fra mælken.

Store danske malkekvægsbesætninger kommer i fremtiden til at hjælpe mejerierne med at opkoncentrere den mælk, som skal anvendes til ost eller pulver. Det vil give færre køreture med mejeriernes mælketankvogne, mindre udledning af CO2 og mindre behov for køling af mælken samt en højere mælkepris.

Det er en af tankerne bag et nyt forskningsprojekt, som forskere ved Aarhus Universitet står bag sammen med blandt andre Arla Foods og Kvægbrugets Forsøgscenter. Lektor Lars Wiking er daglig projektleder for projektet, der går under betegnelsen ”Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården” og netop har modtaget 4,1 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Fødevareministeriet.

-          Stigende mængder af mælk anvendes til enten mælkepulver, mælkebaserede ingredienser eller ost. I forbindelse med produktion af både mælkepulver og ost opkoncentreres mælken ofte inden yderligere processering. I stedet for at foretage opkoncentreringen på mejeriet kan denne del af processen med fordel flyttes ud i producentleddet, og man kan derved skille sig af med store mængder vand, der kan genbruges i fodringen og til rengøring, forklarer Lars Wiking om grundtanken i projektet.

Projektet har som mål at udvikle en bæredygtig proces til opkoncentrering af mælk på gården og sikre, at mælkekoncentraterne opnår en god holdbarhed, kvalitet og egnethed til videre forarbejdning. Desuden har partnerne i projektet til opgave at demonstrere konceptet over for landmændene og beregne de økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at flytte opkoncentreringen af mælken til malkekvægsbesætningerne.

-          Der fokuseres på, at de nye metoder er optimeret mest muligt i forhold til forbrug af energi og tab af råvarebestanddele. Resultaterne kan bruges som beslutningsgrundlag for at indføre princippet i de store besætninger i Danmark, og dermed har projektet stor bevågenhed fra kvægbruget og de danske mejerier, påpeger Lars Wiking.

Opkoncentreringen er først og fremmest relevant for de største malkekvægsbesætninger grundet investeringen i udstyr til opkoncentrering af mælken, men i takt med strukturudviklingen bliver der flere og flere besætninger med mere end 500 køer, som kommer til at levere en stor del af den danske produktion af mælk. Netop beregninger med malkekvægsbesætninger med over 500 køer indgår i projektet.

-          Indledende beregninger baseret på 2012-tal for besætninger med mere end 500 køer viser en total besparelse på 11,2 millioner kroner pr. år, en reduktion i CO2 på 1301 ton pr. år samt en reduktion af grundvandsforbrug og reduktion på spildevand på hver 91.980 kubikmeter pr. år, forklarer Lars Wiking.  

Projektet, der har et samlet budget på 7,4 millioner kroner, løber frem til udgangen af 2015.

Yderligere oplysninger: Lektor Lars Wiking, Institut for Fødevarer, telefon: 8715 7805, e-mail: lars.wiking@agrsci.dk