Aarhus Universitets segl

Funktionelt tilskudsfoder og genomisk selektion giver millionbevilling til AU

Varslingssystem mod gulrust, funktionelt tilskudsfoder til malkekøer og dyrkning af miljøskånsomme juletræer er blandt de forskningsprojekter, der har fået grønne stempler fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram anden ansøgningsrunde, hvor Aarhus Universitet er rigt repræsenteret.

Jordbrugs- og fødevareforskere ved Aarhus Universitet har fået millioner af forskningskroner fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Foto: Colourbox

Forskere fra Aarhus Universitet har udsigt til forskningskroner i en tocifret millionklasse, efter at NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort de projekter, som får støtte efter Grønt Udviklings- og Demonstrationsprograms (GUDP) anden ansøgningsrunde.

Aarhus Universitet har fået tilsagn fra GUDP til tre projekter, hvor forskere fra universitetet er projektledere. Det drejer sig om seniorforsker Peter Lund, som har modtaget syv millioner kroner til projektet ”Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer”, hvor formålet er at udvikle nye kraftfodertyper, som reducerer forekomsten af fodringsbetingede sygdomme og miljøbelastningen. Projekt har endvidere modtaget støtte fra Mælkeafgiftsfonden og har et samlet budget på 19 millioner kroner. Professor Mogens Støvring Hovmøller har modtaget 8,38 millioner kroner fra GUDP og skal stå i spidsen for projektet ”Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale (RAMP)”. Endelig har seniorforsker Per Kudsk fået et tilsagn på 4,8 millioner kroner til projektet ”Green Christmas”.

Foruden de tre projekter, hvor forskere fra Aarhus Universitet står anført som projektleder, er Aarhus Universitet også involveret i projekterne ”3030 i 2020 – mere græsfrø med relativt mindre input” og ”En ny spinatfrø-succes”. Disse projekter har fået tilsagn om henholdsvis 14,7 millioner kroner og 4,3 millioner kroner og ledes begge af Brancheudvalget for Frø. Fra Aarhus Universitet er det seniorforsker Birte Boelt, som er ledende forsker på projekterne.

Desuden deltager seniorforsker Søren Krogh Jensen i projektet ”Grøn vækst gennem innovativ næringsstofudnyttelse. Forbedret kvælstofudnyttelse og grøn energi”, der har modtaget knap fire millioner kroner fra GUDP.

Inden for genomisk selektion, hvor Aarhus Universitet den seneste tid har modtaget flere bevillinger, er der opnået tilsagn til to projekter fra GUDP. Her deltager seniorforsker Ole Fredslund Christensen i projektet ”Udvikling af genomisk selektion til et svineavlssystem baseret på krydsning”, der ledes af Videncenter for Svineproduktion og samlet har modtaget 7,3 millioner kroner.  Projektet ”Genomisk Selektion – fra funktion til effektiv anvendelse i kvægavlen FASE 4-5” har deltagelse af seniorforsker Mogens Sandø Lund. Tilsagnet fra GUDP er på 8,4 millioner kroner. Forskerne fra Aarhus Universitet har endvidere modtaget midler til projektet fra Nordisk Avlsværdivurdering samt VikingGenetics. Det bringer AUs andel af projektets budget op på 15,2 millioner kroner.

Lektor Lars Wiking og forskergruppeleder Grith Mortensen samarbejder med Arla Foods og Kvægbrugets Forsøgscenter om projektet ”Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården”, som har modtaget 3,9 millioner kroner i støtte fra GUDP. Projektet har endvidere modtaget støtte fra Mælkeafgiftsfonden og har et samlet budget på 7,5 millioner kroner.

Endelig deltager seniorforsker Peter Thomsen i projektet ”COWTrack”, som virksomheden Lyngsoe Systems er projektleder for. Projektet har modtaget 9,5 millioner kroner fra GUDP og omhandler automatisk overvågning af sundhed of velfærd hos malkekøer.

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 8072, e-mail: peter.lund@agrsci.dk

Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8129, e-mail: mogens.hovmoller@agrsci.dk

Sektionsleder Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8096, e-mail: per.kudsk@agrsci.dk     

Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8276 , e-mail: birte.boelt@agrsci.dk

Seniorforsker Søren Krogh Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 8076 , e-mail: sorenkrogh.jensen@agrsci.dk

Seniorforsker Ole Fredslund Christensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, telefon: 8715 8029, e-mail: olef.christensen@agrsci.dk

Seniorforsker Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, telefon: 8715 8024, e-mail: mogens.lund@agrsci.dk  

Seniorforsker Peter Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7834, e-mail: petert.thomsen@agrsci.dk

Lektor Lars Wiking, Institut for Fødevarer, telefon: 8715 7805, e-mail: lars.wiking@agrsci.dk

Forskergruppeleder Grith Mortensen, Institut for Fødevarer, telefon: 8715 8031, e-mail: grith.mortensen@agrsci.dk