Aarhus Universitets segl

Fremtidens solparker skal dyrke både afgrøder og energi

Kan man dyrke afgrøder under solceller? Det skal et nyt Innovationsfondsprojekt undersøge, her vil forskere fra blandt andet Aarhus Universitet samtænke dyrkningen af landbrugsafgrøder og solparker.

Foto: European Energy

Efterspørgslen på vedvarende energi betyder, at der opstilles flere og flere solpaneler på bl.a. landbrugsarealer. Det sker til trods for, at landbrugsjord er en begrænset ressource, som også skal bruges til at imødekomme verdens hurtigt voksende behov for mad. Kan man derimod kombinere de to ting, vil kunne have en betydning for den grønne omstilling af samfundet.  

”AGRIVOLT-projektet er et vigtigt skridt mod at udvikle mere bæredygtige og integrerede tilgange til fødevareproduktion og vedvarende energiproduktion” fortæller Johannes Ravn Jørgensen, der er lektor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

Produktion af vedvarende energi og fødevarer på samme areal  

AGROVOLT hedder projektet, der støttes af Innovationsfonden, og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, European Energy, Københavns Universitet og Slagelse Kommune. Meningen er, at projektpartnerne skal undersøge potentialet ved et såkaldt Agri-PV-system. 

Faktaboks: AGRI-PV 

Et AGRI-PV-system er et multifunktionelt jordsystem. Det vil sige, det er et system, hvor man både kan producere solenergi og dyrke landbrug. Rent praktisk fungerer det, sådan at der dyrkes afgrøder mellem og i nogle tilfælde under solcellerne.  

Systemet, der skal undersøges i AGRIVOLT-projektet, har potentiale til at opretholde fødevareproduktion på en større skala i en verden, der er påvirket af klimaforandringer, samtidig med, at der sikres vedvarende energiproduktion.  

” Vi får i dette projekt mulighed for afdække potentialet for at kunne producere energi og fødevarer i et avanceret Agri-PV setup, med brug af markrobotter. Et stærkt fokuspunkt for os har været at de nyetablerede AgriPV systemer også skal bidrage til en øget biodiversitet. Interessen fra landmænd og jordejere for AgriPV systemer er stor. Men vi mangler viden om AgriPV systemer kan skabe en bedre økonomi for både den enkelte landmand og det omgivende samfund. Agrivolt projektet vil giver os en spændende ny mulighed for at kunne undersøge dette,” siger lektor Søren Marcus Pedersen fra Københavns Universitet. 

Projektet fokuserer på at undersøge de potentielle fordele ved Agri-PV, herunder produktion af vedvarende energi- og fødevareproduktion på det samme areal, intensiv brug af markrobotter, øget biodiversitet, systemets tekniske og økonomiske levedygtighed samt undersøge landmænds og det omgivende samfunds accept. Der er også flere tekniske og økonomiske udfordringer forbundet med systemer som Agri-PV, som dette projekt også sigter mod at tackle. 

To hektar med solceller i Flakkebjerg 

Projektet vil omfatte installation af et 2 ha pilotanlæg på et typisk østdansk landbrugsområde beliggende i Flakkebjerg i Slagelse Kommune.   

” Vi har brug for mere grøn energi – både her i Slagelse og resten af verden. Derfor er jeg også stolt af, at vi i Slagelse Kommune går forrest og lægger jord til forskning, som kan være med til at udvikle nye bæredygtige løsninger, hvor man kombinerer fødevare- og energiproduktion. Det er både en mulighed for at være med til at løse et samfundsproblem samtidig med det understøtter vidensarbejdspladser her i kommunen,” siger borgmester i Slagelse Kommune Knud Vincents. 

Anlægget bliver placeret på AU Flakkebjergs forsøgsområde, og her vil man undersøge potentiale og udfordringer ved dyrkning af landbrugsafgrøder i anlægget og overvågning af dets ydeevne i en periode på fem år. Det sker blandt andet i samarbejde med European Energy.  

”Vi er spændte på at deltage i dette projekt for at udvikle og modne potentialet ved landbrugsdrift- og energiproduktion, og dermed etablere en solid grund for fremtidige større projekter. Dette projekt er et vigtigt skridt mod at udvikle mere bæredygtige og integrerede tilgange til fødevareproduktion og vedvarende energiproduktion,” siger Mads Lykke Andersen, chef for solenergiinnovation i European Energy. 

Projektet forventes at starte i de kommende måneder, og installationen af pilotanlægget ved AU Flakkebjerg er planlagt til senere på året. Opførelsen af Agri-PV kan påbegyndes når der forelægger en landzonetilladelse og det forventes at der træffes en afgørelse inden for de kommende fire uger, hvorefter der er fire ugers klagefrist. 

Mere information

Samarbejdspartnere Aarhus Universitet, European Energy, Københavns Universitet og Slagelse Kommune 
Finansiering Innovationsfonden
Bevilling 22,8 millioner kr.  
Kontakt Lektor Johannes Ravn Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 87158314 eller mail: jrj@agro.au.dk