Aarhus Universitets segl

Forskningskroner fra GUDP gik i stor stil til AU-forskere

Forskningsprojekter på Aarhus Universitet om dyrkning af surkirsebær og sødemiddel til fødevareprodukter er blandt dem, som Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har givet økonomisk tilsagn.

Forskning i jordbrug og fødevarer ved Aarhus Universitet blev tilgodeset, da GUDP for nyligt uddelte forskningsmidler. Foto: AU

En stribe forskningsprojekter med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet blev tilgodeset, da GUDP for nyligt uddelte 134 mio. kr. til 25 projekter. Pengene skal skabe arbejdspladser gennem grønne og nytænkende projekter i fødevaresektoren til gavn for miljø og mennesker.

Forskere fra Aarhus Universitet leder en række af de projekter, der opnåede støtte fra GUDP:

Seniorforsker Karen Koefoed Petersen fra Institut for Fødevarer står i spidsen for projektet ”Gødevanding – En udfordring i produktionen af økologiske fødevarer”. Projektet er tildelt knap seks mio. kr.

Seniorforsker Kai Grevsen fra samme institut er leder for forskningsprojektet ”’Grøn Stevia’ – økologiske sødemiddel til fødevareprodukter”, som har modtaget 4,2 mio. kr. fra GUDP.

Lektor Gitte Holton Rubæk fra Institut for Agroøkologi skal de kommende år lede projektet ”Gødningsværdi af fosfor i restprodukter”. Projektet er tildelt knap 10 mio. kr. fra GUDP-programmet.

Lektor Anders Feilberg fra Institut for Ingeniørvidenskab har til projektet ”Biopunkt”, der omhandler biologisk luftrensning til stalde med punktudsugning, modtaget 4,5 mio. kr.

Lektor Henrik Brinch-Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik har modtaget knap ni mio. kr. til projektet ”Non-inhibited barley/wheat-feed enzyme combinations for improved feedstuff value”.

Seniorforsker Martin Jensen fra Institut for Fødevarer har fået 1,77 mio. kr. til projektet ”Sygdomsresistente sorter til økologisk surkirsebærdyrkning via NMR metabolomics analyser”.

Foruden ledelse af ovennævnte projekter indgår forskere fra Aarhus Universitet blandt andet også i projekterne ”Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning”, ”Fra økologiske rodfrugtrester til højværdispecialprodukter (babymad, diætkost, sportskost)” samt ”Fremtidens økologiske sorter af hovedkål, rødbeder og knoldselleri”.

Flere af projekterne vil i den kommende tid blive beskrevet yderligere i nyhedsbrevet fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Kontaktpersoner:
Seniorforsker Karen Koefoed Petersen, telefon:  8715 8336, e-mail: karenk.petersen@agrsci.dk
Seniorforsker Kai Grevsen, telefon: 8715 8342, e-mail: kai.grevsen@agrsci.dk
Lektor Gitte Holton Rubæk, telefon: 8715 7686, e-mail: gitte.rubaek@agrsci.dk
Lektor Anders Feilberg, telefon: 8715 7647, e-mail: anders.feilberg@agrsci.dk
Lektor Henrik Brinch-Pedersen, telefon: 8715 8268, e-mail: henrik.brinchpedersen@agrsci.dk
Seniorforsker Martin Jensen, telefon: 8715 8331, e-mail: martin.jensen@agrsci.dk