Aarhus Universitets segl

Forskere vil klimasikre kakaoproduktionen i Ghana

Kakaoproduktionen i Ghana er truet af klimaforandringer. Forskere fra Aarhus Universitet vil samarbejde med forskningsinstitutioner i Ghana i et nyt Danida finansieret projekt om at klimasikre kakaoindustrien, og dermed fremtidssikre en væsentlig del af Ghanas økonomi.

Foto: Finn Plauborg

Kakao er en af vigtig del af økonomien i Ghana, men klimaforandringer er en stor trussel for produktionen i landet. Kakaoen dyrkes i den skovklædte del af Ghana, men ifølge forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har man i store dele af landet oplevet stigende temperatur og forøget tørke, og det har en negativ effekt på kakaoproduktionen.

”Unge såvel som gamle træer risikerer ganske enkelt at visne og dø, udbyttet bliver lavere og der er en forøget risiko for skovbrande i området. Kakaoproduktionen er meget afhængig af stabil temperatur og nedbør, men ingen af delene er særlig stabile længere. Det bliver varmere, og nedbøren bliver mere uforudsigelig,” fortæller seniorforsker Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi. 

Danida finansierer et nyt projekt, hvor Finn Plauborg, Uffe Jørgensen og Torsten Rødel fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet sammen med forskere fra Københavns Universitet, College of Agriculture and Natural Resources, og Department of Agroforestry, Faculty of Renewable Natural Resources, begge vedKwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) og Cocoa Research Institute of Ghana vil forsøge at klimasikre kakaoproduktionen i Ghana. 

Klimasmart

”Mange landmænds levebrød er i fare, så der er et stort behov for at vende den tendens, vi ser i landet nu. Ghana har siden 2013 haft en national klimaændringspolitik og sammen med Ghana Cocoa Board har man forsøgt at opnå en mere klimastabil kakakoproduktion, men deres strategier har desværre vist sig at være utilstrækkelige. Derfor skal vi nu i gang forskning, som forhåbentlig kan resultere i nogle mere bæredygtige strategier,” siger Finn Plauborg. 

Det nye projekt hedder ”Climate-smart Cocoa Agroforestry Research in Ghana”. De involverede forskere til vil vurdere, hvor ”klimasmarte” de eksisterende kakaosorter er, samt vurdere brugen af organisk og uorganisk gødning og skyggetræer til at klimasikre produktionen. Derudover vil forskerne undersøge landmændenes perspektiver i forhold til, hvorvidt agroforestry (skovlandbrug) vil kunne forbedre deres udbytte, indkomst og levebrød, samt hjælpe med en tilpasning til klimaforandringer i kakaolandskabet. 

Seks mål skal vise vej til en mere klimasikker kakaoproduktion

Forskerne har i alt seks mål, som skal opnås igennem projektet: 

  1. At identificere klimasikre kakaosorter i Ghana ved at undersøge, hvordan de forskellige sorter påvirkes af forskellige varianter af klima i forhold til udbytte, modstandskraft og kulstoflagre. 
  2. At identificere klimasmart teknologi til forbedring af jordens frugtbarhed til kakaodyrkning i Ghana.
  3. At finde klimasmarte skyggetræer, som kan indgå i dyrkningssystemer i kakaoproduktionen.
  4. At vurdere landmændenes lokale strategier for en mere robust kakaodyrkning.
  5. At etablere mobiltelefonteknologi, så landmænd kan få adgang til data og information om klimasmart kakaodyrkning i Ghana. 
  6. At udvikle højt uddannet kapacitet til forskning indenfor klimasmart kakaoproduktion på forskningsinstitutioner i Ghana.  

Udover de seks mål har projektet også fokus på flere af FN’s Verdensmål, heriblandt 1 – Afskaf fattigdom, 5 – Ligestilling mellem kønnene, 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst og 13 – Klimaindsats. 

Bag om projektet

Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, CANR og FRNR ved KNUST, Københavns Universitet og Cocoa Research Institute of Ghana.

Finansiering: Danida

Interessekonflikter: Ingen

Kontaktinformation: Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. E-mail: finn.plauborg@agro.au.dk. Tlf.: +4522181809