Aarhus Universitets segl

Forskere tester stof, som skal reducere køernes udskillelse af metan

Et nyt stof har i laboratorieforsøg vist sig at kunne hæmme dannelsen af metan i vommen. Stoffet skal nu testes i forsøg på AU Foulum.

Metan dannes i koens vom som en del af den mikrobielle nedbrydning af foderet. Foto: Jesper Rais, AU Foto
Metan dannes i koens vom som en del af den mikrobielle nedbrydning af foderet. Foto: Jesper Rais, AU Foto

En af de helt store udfordringer for landbruget er køernes udskillelse af klimagassen metan, som er omkring 28 gange mere skadeligt for klimaet end CO2.

Metan dannes i køernes vom i forbindelse med den mikrobielle nedbrydning af foderet. En malkeko udleder typisk i størrelsesorden 160 kg metan pr år, og udledningerne udgør omkring otte procent af den samlede danske klimabelastning. 

Forskere har derfor i mange år ledt efter muligheder for at reducere dannelsen af metan i køernes vom. Det har imidlertid været vanskeligt at finde effektive midler, da metanproduktionen er en naturlig del af omsætningen i vommen.

I et samarbejde mellem universiteterne i København og Aarhus er der udført laboratorieforsøg, hvor man efterligner forgæringen i vommen, og her har undersøgelser vist, at et særligt stof er særdeles effektivt i forhold til at eliminere metandannelse i vommen.

Laboratorieundersøgelserne er udført af Mette Olaf Nielsen, som er professor ved Aarhus Universitet og af lektor Hanne Hansen og adjunkt Morteza Mansouryar, begge fra Københavns Universitet.

Stoffet, som forskerne betegner som ”X”, har i reagensglasforsøgene reduceret metandannelsen med helt op til 99 procent.

Stoffet vil nu blive afprøvet i forsøg med køer på Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

- I køerne vil teste hvor effektivt det virker i dyrene. Virkningen i dyrene vil sandsynligvis ikke være så høj som i reagensglassene, men vi har en forhåbning om en betydelig effekt, siger Mette Olaf Nielsen.

Globalt er der et kapløb i gang for at finde stoffer, som reducerer køernes udledning af klimagasser. Ofte er der imidlertid tale om stoffer, som kan være problematiske.

- Her er der imidlertid tale om et stof, som er godkendt til brug i fødevareindustrien af EFSA, som er den europæiske myndighed på området. Vi forventer derfor, at det pågældende stof vil kunne godkendes til anvendelse i mælkeproduktionen, forklarer Mette Olaf Nielsen.

Arbejdet er bl.a. gennemført med finansiering af Mælkeafgiftsfonden.

Se indslag fra TV MidtVest


Yderligere oplysninger

Professor Mette Olaf Nielsen
Institut for Husdyrvidenskab
Aarhus Universitet
E-mail: mon@anis.au.dk