Aarhus Universitets segl

Forskere sætter lup på koens vanskeligste periode

Tiden omkring kælvning stiller koen over for mange udfordringer. Forskere fra Aarhus Universitet har publiceret en rapport med resultater fra en række forsøg med fokus på at optimere forholdene i denne vanskelige periode.

Koen skal have optimale forhold både før, under og efter kælvning for at det hele skal lykkes. Foto: Janne Hansen

I tiden omkring kælvning balancerer koen på en knivsæg. Kælvningen og opstart af mælkeproduktionen medfører store ændringer i både koens fysiologi og adfærd. Samtidig skifter koen som regel også til et andet staldafsnit og en anden foder ration - forandringer, der i sig selv kan påvirke koens fysiologi og adfærd.

 

Langt størstedelen af produktionssygdommene forekommer i denne periode. Der er derfor stort behov for afklaring af en række centrale biologiske problemstillinger omkring fodring, management og opstaldning i denne vigtige periode af koens laktationscyklus.

 

Forskere fra Aarhus Universitet har derfor stærk fokus på at forske i, hvordan man kan optimere forholdene omkring kælvning. I de seneste år har forskerne gennemført en række forsøg vedrørende opstaldning og fodring omkring kælvning. Forsøgene er omtalt i en ny rapport publiceret af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

 

Øget velfærd og mere mælk

I rapporten bliver emner som opstaldning, fodring og adfærd behandlet.

 

Forskningsresultater vedrørende opstaldning i goldperioden viste, at køerne havde flere liggeperioder, når de var opstaldet på dybstrøelse frem for i hold med sengebåse mens der ikke var sikker forskel på, hvor lang tid køerne lå ned. I forbindelse med selve kælvningen viser resultater fra et forsøg, at køerne foretrak at kælve i et afskærmet hjørne i en delvis lukket kælveboks.  Forskningsresultater vedrørende opstaldning under opstart af laktation tyder på, at især køer, der skal kælve for første gang, kan have en fordel af at gå i et mindre hold eller i kælveboksen de første dage efter kælvning.    

 

I et fodringsforsøg med tildeling af bypass-protein med en passende aminosyresammensætning de første fire uger efter kælvning var der en positiv effekt på mælkeydelsen. En anden undersøgelse omtalt i rapporten beskriver indgående undersøgelser af vomfunktionen i nykælvere. Der var kun få tegn på, at vommiljøet er presset omkring kælvning under de kontrollerede forsøgsforhold. Forskerne påpeger dog, at koen er fysiologisk presset på dette tidspunkt, og at der ikke skal så meget til for at påvirke koens appetit og derved belaste hendes vommiljø.

 

Rapporten omtaler desuden emner som kælvningsadfærd, fosfor i goldperioden, huldændring og fodring med glukogen.

 

Rapporten ”Goldkøer og nykælvere – fodring, opstaldning og management”, DCA rapport nr. 35, januar 2014 kan hentes her.

 

Den omtalte rapport er udgivet i forbindelse med en temadag om goldkøer og nykælvere, som Aarhus Universitet holdt i januar 2014 for landmænd, konsulenter, dyrlæger og andre med interesse for emnet.

 

Yderligere oplysninger:

Sektionsleder Lene Munksgaard, e-mail: lene.munksgaard@agrsci.dk, telefon: 8715 7953, mobil: 2476 5079

Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, e-mail: martin.weisbjerg@agrsci.dk, telefon: 8715 8046

Adjunkt Mogens Larsen, e-mail: mogens.larsen@agrsci.dk, telefon: 8715 7983

Alle fra Institut for Husdyrvidenskab