Aarhus Universitets segl

Forskere forbedrer velfærden og sundheden hos økologiske høns

Dødeligheden blandt økologiske høns er dobbelt så høj som hos burhøns. Forskere fra Aarhus Universitet undersøger hvorfor med henblik på at sænke dødeligheden i et internationalt forskningssamarbejde, der sigter mod at forbedre hønernes sundhed og velfærd.

Dødeligheden blandt økologiske høns er dobbelt så høj som hos burhøns. Et nyt forskningsprojekt søger at rette op på dette problem. Foto: Janne Hansen

Trods ihærdige anstrengelser dør der stadigvæk for mange økologiske høns sammenlignet med burhøns. I økologiske besætninger ligger dødeligheden på omkring 10 procent, mens den i konventionelle besætninger med burhøns ligger på det halve – omkring fem procent.

 

Forskere på Aarhus Universitet vil i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og syv europæiske lande undersøge årsagerne til den alt for høje dødelighed hos økologiske høns.

 

Et af kravene til økologisk produktion er, at hønsene skal have adgang til et udeareal, men det udsætter samtidig hønsene for risiko for at blive angrebet af parasitter og rovdyr. Forskerne undersøger, hvad hønerne dør af fra flere vinkler. Ægproducenterne interviewes, der laves systematiske observationer på de levende høns, og døde høns obduceres i en række økologiske besætninger.

 

Årsagerne til dødeligheden undersøges på såvel flokniveau som for den enkelte høne. Derudover undersøges, hvilke faktorer ved management og fodring, der påvirker fjerpilning, parasitinfektion og brugen af udearealet.

 

Undersøgelserne på flokniveau vil være baseret på registreringer fra over 100 flokke i de otte lande. Det store datamateriale vil give forskerne en enestående mulighed for at finde frem til risikofaktorerne.

 

Forskningsindsatsen består af tre tæt integrerede projekter, som anvender de samme hønseflokke og foretager registreringerne samtidigt i den enkelte flok.

 

HealthyHens-projektet, er et EU ERA-NET-projekt under Core Organic II, der gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet og forskningsmiljøer i syv andre europæiske lande og er koordineret af ICROFS. Formålet med projektet er at fremme god sundhed og velfærd i den europæiske økologiske ægproduktion.

 

Projektet ”Færre døde høns” er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, og ph.d.-projektet ”Promoting animal health though improved health in organic egg production” er igangsat af forskerskolen GSST på Aarhus Universitet.

 

Forskerne vil gerne høre fra økologiske ægproducenter, som kunne være interesseret i at deltage i projektet. De kan få mere at vide ved at kontakte ph.d.-studerende Lena K. Hinrichsen, e-mail: lena.hinrichsen@agrsci.dk, telefon: 8715 7876 eller forskningsleder Jan Tind Sørensen, e-mail: jantind.sorensen@agrsci.dk, telefon: 8715 7923, begge Institut for Husdyrvidenskab

 

Tekst: Janne Hansen