Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbedret fiskefoder vil gavne fiskene, miljøet og økonomien

Forskere og erhverv går sammen om at forbedre foderet til kommercielt fiskeopdræt, så proteinet udnyttes bedre. Det vil give en mindre belastning af vandmiljøet, en bedre vækst hos fiskene – og spare erhvervet for 50 mio. kroner om året.

15.08.2015 | Janne Hansen

Forbedring af fiskenes udnyttelse af foderets protein vil skåne vandmiljøet og føre til bedre tilvækst hos fiskene. Foto: Colourbox

Akvakultur vokser med lynets hast og er på verdensplan den hurtigste voksende sektor inden for produktion af fødevarer. Hvis fiskene skal vokse optimalt, skal deres foderudnyttelse være helt i top. Optimering af foderudnyttelsen er lige netop det, som forskere fra blandt andet Aarhus Universitet samarbejder med erhvervet om i et projekt fra Innovationsfonden.

Forskerne fra Aarhus Universitet deltager med kolleger fra Københavns Universitet og DTU samt fiskefoderproducenten BioMar i projektet ExiPro, der vil forbedre fiskenes udnyttelse af foderets protein. En bedre proteinudnyttelse vil øge fiskenes tilvækst, reducere miljøbelastningen og forbedre fiskeproducenternes økonomi.

Foder er den absolut dyreste post på driftsregnskabet, og konkurrence med produktion af foder til den øvrige husdyrproduktion og kæledyr betyder, at protein er en af de dyreste ingredienser i fiskefoder. Hvis proteinet udnyttes dårligt, ender det overskydende kvælstof i vandmiljøet. Der er derfor al mulig grund til at optimere fiskenes udnyttelse af foderproteinet.

Projektets partnere forventer at øge proteinfordøjeligheden med mindst en procent og proteinoptagelsen med mindst fem procent. Samlet vil det reducere udskillelsen af kvælstof til vandmiljøet med mindst ni procent. Alene en forbedring af proteinfordøjeligheden på en procent kan spare erhvervet for årligt 50 mio. kroner i indkøb af råvarer.

Optimerer ekstruderingen

Projektet vil forbedre fordøjeligheden af protein ved at optimere den del af foderproduktionen, der hedder ekstrudering. I ekstruderingsprocessen opvarmes fodermidlerne for derefter at blive mekanisk presset som en samlet masse gennem en ekstruder (ligesom når man presser tandpasta ud af en tube), så det færdige produkt får en bestemt facon og er homogent og håndterbart. Processen involverer varme og tryk, hvilket kan ødelægge proteinets kvalitet og fordøjelighed. Problemet er, at der er for lidt viden om, hvad der sker med proteinet i ekstruderingsprocessen.

- Ekstruderen virker som en ”sort boks”, da der ikke er så megen viden om de kemiske reaktioner og fysiske processer, der sker inde i den, forklarer lektor Trine Kastrup Dalsgaard fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.

Studier af proteinkemiske ændringer er en kernekompetence hos forskere ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, og ExiPro-projektet giver dem mulighed for at bruge denne viden i produktionen af fiskefoder.

De involverede forsker mener, at det er vigtigt at optimere processen samt have fokus på råvarekvaliteten for at minimere de skader, der sker på proteinet under processering af foderet. Målet er at opnå et optimalt fiskefoder, hvilket vil sikre en høj kvalitet på opdrætsfisk.

Forskerne er med til at kortlægge effekterne af ekstrudering på de fysiske og kemiske egenskaber af fiskefoderets proteinkilder og undersøge, hvordan disse ændringer påvirker fiskenes tilvækst, stofskifte, proteinoptagelse og udskillelse af kvælstof. Det bliver gjort ved hjælp af avancerede biologiske metoder som oxidomics, peptidomics og metabolomics, der analyserer henholdsvis oxidative ændringer på proteiner, deres nedbrydelighed og stofskifteprodukter efter indtag af forskellige diæter.  

Med en bedre forståelse af ekstruderingsprocessens effekter på foderproteinet vil partnerne i projektet udvikle ekstruderingsværktøjer til forskellige proteinfodermidler, så hver type af proteinkilderne kan få den optimale behandling, når der produceres foder.


Yderligere oplysninger

Projektet varer fire år og har et budget på 14 mio. kr., hvoraf syv mio. kr. finansieres af Innovationsfonden. Ph.d-studerende Mohammad Sedigh Jasour samt postdocs Liane Wagner og Ulrik Kræmer Sundekilde er tilknyttet projektet ved Institut for Fødevarer.

Kontakt:
Lektor Trine Kastrup Dalsgaard
Institut for Fødevarer
E-mail: trine.dalsgaard@food.au.dk
Telefon: 8715 7998

 

DCA, Food