Aarhus Universitets segl

Forældres indflydelse på børns madvaner skal under luppen i nyt forskningsprojekt

I en tid, hvor sundhed og bæredygtighed er i fokus, er det vigtigt at se på, hvordan vi kan forme de kommende generationers kostvaner og samtidig tage hensyn til klimaet. Forskere fra Aarhus Universitet vil med projektet "Børn og sunde madvaner" dykke ned i forældres rolle i at påvirke deres børns spisevaner, og hvad sundhed og bæredygtighed betyder i den proces.

Foto: Colourbox

De madvaner, vi udvikler som børn, kan have stor betydning på vores kostvalg i voksenlivet. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan forældre påvirker deres børns madvaner.

Det vil forskere fra Aarhus Universitets MAPP Center, der forsker i værdiskabelse i fødevaresektoren for forbrugere, industri og samfund, nu undersøge.  

”De fleste er godt klar over, at forældre har stor indflydelse på deres børns madvaner, men hvordan denne indflydelse faktisk foregår i praksis, og hvordan sundhed og bæredygtighed prioriteres i forældres madsocialisering, er ikke særlig godt belyst,” forklarer Alice Grønhøj, der er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og ansvarlig for undersøgelsen.

Madsocialisering forstås i denne sammenhæng som måden, som børn lærer om madrelaterede værdier, holdninger og praksisser på.

Undersøgelsen er bestilt af Fødevarestyrelsen, og er en del af den myndighedsrådgivning, som Aarhus Universitet udfører for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Forældre som nøglespillere

Projektet søger at kaste lys over, hvad der driver forældres beslutninger og handlinger i forhold til deres børns kostvaner. Dette inkluderer at afdække, hvilke kostprincipper og spisevaner forældre ønsker at fremme hos børn i forskellige aldersgrupper.

Derudover undersøger projektet, hvordan forældre forsøger at påvirke deres børns madvalg i en sundere og mere klimavenlig retning.

Alice Grønhøj forklarer:

”Forældre kan have vidt forskellige muligheder og udfordringer for at påvirke deres børns spisevaner i en sundere mere bæredygtig retning. Faktorer som barnets alder, hjemmets eksisterende madkultur, og ekstern indflydelse som fx børnenes venner og skolen, kan med- eller modarbejde forældrenes ønsker om at fremme en bestemt type madvaner hos deres børn."

Undersøgelsen gennemføres som en kombination af en række dybdegående interviews og en større spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til en bred gruppe af forældre til børn i forskellige aldersgrupper.

Målrettet indsats

Projektet har også som mål at vurdere, om forældrenes indsats rent faktisk fører til de ønskede resultater.

Det handler om at undersøge forældrenes opfattelse af, om deres forsøg på at fremme sunde og bæredygtige madvaner hos deres børn er vellykkede.

”Vi håber, at indsigterne i rapporten kan være med til at understøtte forældre bedst muligt i denne vigtige opgave i fremtiden,” siger Alice Grønhøj.

Resultaterne forventes at være klar i løbet af første halvår 2024.