Aarhus Universitets segl

Fond giver 13 mio. kr. til mælke- og kvægforskning

Fødevare- og jordbrugsområdet på Aarhus Universitet får millioner til at udføre nye forskningsprojekter og fortsætte igangværende projekter, som genererer viden til gavn for mejerierne og kvægbruget.

Forskere på Aarhus Universitet har modtaget godt 13 millioner kroner til forskning inden for mælk og kvæg.

Den såkaldte mælkeafgiftsfond har netop bevilliget godt 13 millioner kroner til 11 forskningsprojekter, som udføres på Aarhus Universitet.

En stribe af de 11 projekter har i forvejen modtaget støtte fra mælkeafgiftsfonden for de senere år, men modtager midler til at fortsætte aktiviteterne i projekterne. Det drejer sig blandt andet om et projekt, der har til formål at sikre en bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler. Læs mere om projektet.

Foruden de allerede igangværende forskningsprojekter har mælkeafgiftsfonden støtte to nye projekter, som søsættes i år. Det drejer sig om projektet ”Metagenomets betydning for mælkens sammensætning”, som har postdoc Nina Aagaard Poulsen, Institut for Fødevarer, og postdoc Jan Lassen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, som projektledere. Projektet har modtaget 853.000 kroner fra fonden.

Desuden har seniorforsker Peter Løvendahl fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik modtaget knap tre mio. kr. til at starte projektet ”Nordisk fodereffektivitet”.  

Listen over projekter ved Aarhus Universitet, som mælkeafgiftsfonden støtter i 2013, ses nedenfor:

Nordisk Fodereffektivitet

Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler                    

Fænotypiske og genotypiske markører

Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse og biomarkører

Metagenomets betydning for mælkens sammensætning

Reduktion af frie fedtsyrer i mælk fra AMS          

Den optimale ko

Ny opkoncentrationsteknologi                         

Udvikling af metoder til estimering af iNDF i fodermidler

Passagehastighed af NDF

Fakta: Mælkeafgiftsfondens mål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne.

Indtægterne i fonden stammer primært fra en lovbestemt produktionsafgift på 0,4 øre pr. kg indvejet mælk på de danske mejerier.