Aarhus Universitets segl

Internationalt seminar om bioraffinering på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet i Foulum er 14. og 15. september vært for et internationalt bioraffineringsseminar, hvor formålet er at fostre samarbejde på tværs af forskning og erhverv.

Onsdag 14. og torsdag 15. september er Aarhus Universitet vært for et stort, internationalt bioraffineringsseminar, som afholdes på universitetets campus i Foulum.

På seminariet får europæiske forskere, repræsentanter fra erhverv og andre med interesse i bioraffinering mulighed for at deltage workshops, der omhandler emner som dyrkningsystemer, omdannelse af biomasse til brændstof og brugen af grøn biomasse til fremstilling af protein.

Hele formålet med arrangementet er give deltagere mulighed at møde og netværke med europæiske kolleger, der deler samme interesse - og skabe grobund for, at der på sigt kan dannes nye forsknings- og projektkonsortier. 

Blandt oplægsholderne på seminaret er repræsentanter fra LEGO Koncernen, Biobased Industry Consortium (BIC) og Europa-Kommissionen.

Seminaret holdes i forbindelse med søsætningen af ERA-NETTET FACCE SURPLUS. Deltagerne får derfor også en enestående mulighed for at bidrage med værdifulde viden og komme med inputs til de igangværende projekter.

Derudover får deltagerne mulighed for at besøge en af Europas mest avancerede forskningsplatforme inden for biobaseret produktion og bioraffinering - en platform, der netop har til huse på AU Foulum.

Læs mere om FACCE SURPLUS

Yderligere information

Erhvervs- og international koordinator
Margrethe Balling Høstgaard, DCA, AU
Mail: margrethe.hostgaard@dca.au.dk

Chefkonsulent
Claus Bo Andreasen, DCA, AU
Mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk