Aarhus Universitets segl

Vidensdeling er omdrejningpunkt for nyt europæisk frugtprojekt

Michelle Williams fra Institut for Fødevarer er koordinator af et nyt EU-projekt, der skal fremme udveksling af viden til gavn for frugtsektoren

Foto: Colourbox

Hvordan sikrer man, at forskning omsættes i praksis til gavn for slutbrugere og samfundet som et hele? Et nyt europæiske forskningsprojekt – EUFRUIT – vil gøre en indsats på frugtområdet.

Hele 21 forskningsinstitutioner og interesseorganisationer fra 12 lande indgår i det store netværk, der har fået støttet fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon2020.

Konkret kommer EUFRUIT til at fungere som en vidensplatform, der skal bidrage til, at forskere, repræsentanter fra frugterhvervet og  beslutningstagere får mulighed for at netværke med hinanden og dele den nyeste viden.

Den overordnede del af projektet koordineres af institutleder Michelle Williams ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Hun er også formand for EUFRIN, som er et uformelt netværk af universiteter og forskningsinstitutioner, der forsker i frugt i tempererede klimazoner. 

-  I projektet forpligter vi os til at skabe et effektivt værktøj til vidensdeling og til fremme af konkurrencedygtigheden inden for en meget vigtig del af EU's landbrugsøkonomi. Projektet udfylder derved et væsentligt hul ved at øge samarbejdet på tværs af Europa, siger Michelle Williams og fortsætter:

- Jeg er derfor også meget glad for, at det er lykkedes for projektet at samle så mange forskellige og erfarne partnere og opnå EU-Kommissionens støtte.

Fire områder i fokus

Det nye projekt vil arbejde inden for fire temaområder, der er afgørende for, at potentialet for innovation i den europæiske frugtsektor udnyttes. Disse områder omfatter 1) udvikling af nye sorter, 2) minimering af sprøjterester på frugt og i miljøet, 3) optimering af opbevaring og frugtkvalitet samt 4) forbedring af bæredygtige produktionssystemer.

Med et samlet budget på 1,8 mio. euro vil netværket i de kommende tre år etablere en systematisk tilgang til indsamling og formidling af viden. Det skal gøres ved blandt andet at harmonisere metoder til vidensdeling og opmuntre til udveksling af best practice og nye teknologier.

Som noget væsentligt vil projektet også arbejde for at reducere risikoen for, at forskere i de enkelte lande sætter gang i forskning, der allerede er udført af kolleger i andre lande.

Fra erhvervet vil AREFLH (Forening af europæiske frugt- og grøntproducerende områder) og Freshfel Europe (Europæisk forening for frugt og grønt) spille en aktiv rolle i forbindelse med kommunikation af projektets resultater til sektoren.

 - EUFRUIT tegner til at blive et vigtigt værktøj for frugtsektoren. Let adgang til viden om aktuel forskning kan stimulere konkurrencedygtighed, bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed - til gavn for forsyningskæden og i sidste ende forbrugerne, siger Jacques Dasque, generalsekretær for AREFLH.


OM EUFRUIT

EUFRUIT er det konkrete resultat af samarbejdet mellem AREFLH, Freshfel Europe og EUFRIN med det mål at samle frugtsektoren og relevante forskningsinstitutioner.

Yderligere oplysninger:
Institutleder Michelle Williams
E-mail: mw@food.au.dk
Telefon: 8715 7957/87158 335
Mobil: 2517 0049