Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erfaren husdyrforsker bliver ny professor på Aarhus Universitet

Jan Tind Sørensen ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet er udnævnt til professor mso med virkning fra 1. juli 2013 og styrker instituttets forskning inden for produktionsstyring i husdyrbesætninger.

Jan Tind Sørensen er for en femårig periode udnævnt til professor mso ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

Omkring 30 års forskergerning er mundet ud i en femårig stilling som professor mso for 56-årige Jan Tind Sørensen, der er leder af forskergruppen Epidemiologi og Management ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

På institutlederkontoret hos Institut for Husdyrvidenskab er tilfredsheden stor hos Klaus Lønne Ingvartsen med Jan Tind Sørensens udnævnelse til professor mso i Herd Management.

- Jan Tind Sørensen har gennem en årrække udført forskning på højt internationalt niveau kombineret med opbygning af en stærk forskergruppe, der har markeret sig nationalt og internationalt. Derfor er det helt fortjent, at han udnævnes til professor. Samtidig er udnævnelsen med til at styrke instituttets renomme yderligere indenfor udviklingen af managementmetoder og –værktøjer til gavn for besætningens sundhed og dyrenes velfærd og produktion i en økonomisk bæredygtig kontekst, vurderer institutleder Klaus Lønne Ingvartsen.

Jan Tind Sørensen har siden sin kandidatgrad fra den daværende landbohøjskole fokuseret sin forskning omkring produktionsstyring i husdyrbesætninger, som kombinerer husdyrforskning, teknisk viden om overvågning og kontrol i besætninger, økonomisk viden og viden om beslutningsadfærd.

Efter kandidatstudiet tog Jan Tind Sørensen en ph.d.-grad og kom i 1987 til forskningscentret AU Foulum, hvor han siden har haft arbejdsplads. Først som forskningsassistent, siden som seniorforsker og fra 1995 som leder af en forskergruppe.

De senere år har dyrevelfærd fyldt mere og mere i hans forskning. Samfundets opfattelse af landbruget er under evig forandring, og det udmønter sig i forskning, som har øget fokus på dyrenes ve og vel. Forandringerne tager Jan Tind Sørensen som en stor udfordring.

- Dyrevelfærd er et område, der får større og større bevågenhed. Det er vigtigt for forskningen i dyrevelfærd at vi lever op til samfundets forventninger, men at vi samtidig tager udgangspunkt landmændenes muligheder og begrænsninger, forklarer han.

Den nye stilling som professor mso glæder Jan Tind Sørensen sig over og opfatter den som en anerkendelse af forskergruppens indsats de seneste 18 år.

- Jeg tror, det er et vigtigt forskningsfelt både for instituttet og Aarhus Universitet. Samtidig er en professortitel med til at øge respekten for området, og jeg håber, udnævnelsen kan være til gavn, når der skal søges om forskningsmidler på internationalt og nationalt plan fremover, siger Jan Tind Sørensen.

 

CV for Jan Tind Sørensen

Erhvervsfaring
1995 – Sektionsleder for Epidemiologi og management ved det daværende Danmarks JordbrugsForskning (senere en del af AU)
1992-1995 – Seniorforsker ved det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg (senere en del af AU)
1987-1992 – Forskningsassistent ved det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg (senere en del af AU)
1981-1984 – Forskningsassistent ved det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg (senere en del af AU)

Uddannelse
1988 – Ph.d.- fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1981 – Agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Yderligere oplysninger: Professor mso Jan Tind Sørensen, telefon: 8715 7923 e-mail: jantind.sorensen@agrsci.dk