Aarhus Universitets segl

Effekt af falsk såbed om efteråret

Falsk såbed kan være et effektivt tiltag mod problemukrudt, hvor op til flere generationer af problemukrudt kan bringes til spiring og efterfølgende destrueres. De nugældende regler for forbud mod jordbearbejdning forhindrer imidlertid etablering af falsk såbed forud for etablering af frøgræs.

Foto: Birthe Boelt

I frøavlen har bekæmpelse af ukrudt stor betydning for kvaliteten af det høstede produkt. Der er efterhånden kun få effektive midler til rådighed, og resistensudvikling i græsukrudt er en stigende udfordring. Falsk såbed kan være et effektivt tiltag mod problemukrudt, hvor op til flere generationer af problemukrudt kan bringes til spiring og efterfølgende destrueres. De nugældende regler for forbud mod jordbearbejdning forhindrer imidlertid etablering af falsk såbed forud for etablering af frøgræs.

I et nyt rådgivningsnotat vurderer forskere fra Aarhus Universitet, at der potentielt kan være en merudvaskning ved etablering af falsk såbed om efteråret forud for etablering af frøgræs. Men forskerne tager en række forbehold for deres beregninger, bl.a. fordi datagrundlaget endnu er begrænset. Samtidig anfører de, at det er usikkert, i hvor høj grad etablering af falsk såbed om efteråret vil komme i anvendelse.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation.

For mere information se deklarering i databladet i følgende:

"Vurdering af kvælstofeffekten ved etablering af falsk såbed i efteråret forud for frøgræs"