Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Delte meninger om fødevarer tilsat D-vitamin

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at danskerne generelt accepterer fødevarer tilsat D-vitamin, men når de står i supermarkedet, foretrækker de fleste en vare, der ikke indeholder tilsatte vitaminer.

Selvom respondenterne generelt ikke var så villige til at købe produkterne, hvis de var beriget, fandt forskerne, at mælk var det produkt, der ifølge forbrugerne var bedst egnet som beriget fødevare. Foto: Colourbox

D-vitamin er vigtigt for kroppens optagelse og omsætning af kalk samt for knogler og muskler. Danskerne har generelt et for lavt niveau, og det skyldes primært, at solen - den vigtigste kilde - er væk en stor del af vinterhalvåret. 

Indtag af D-vitamin via kosten bliver derfor relevant for mange. Men er forbrugerne interesseret i at købe fødevarer tilsat D-vitamin?

Det spørgsmål har forskerne ved MAPP Centret ved Aarhus Universitet stillet 1263 danskere i en stor spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne viser, at befolkningen i overvejende grad er delte i deres holdninger til berigede fødevarer. Hovedparten er positivt indstillet over for muligheden for at tilføre D-vitamin, men det betyder ikke, at disse forbrugere selv ville købe de pågældende produkter. Selvom konceptet stort set er accepteret, foretrækker danskerne nemlig varer, der ikke er tilsat D-vitamin.

- Det er nemt at sige, at man accepterer et produkt, men det er noget helt andet at købe det. Danskerne er generelt skeptiske over for berigede fødevarer, og det skyldes primært, at et fødevareprodukt, der er beriget, er et mindre naturligt produkt. Når det så samtidig har til formål at påvirke ens helbrede, vækker det skepsis, forklarer George Tsalis, videnskabelig assistent ved Institut for Virksomhedsledelse og en af forfatterne til undersøgelsen.

Han fastslår, at det er problematisk, da D-vitaminmangel er forbundet med en lang række lidelser, f.eks. kræft, depression og angst. Det er især kritisk for en række befolkningsgrupper - særligt ældre, borgere med mørkglødet hud og personer, der er udsat for begrænset soleksponering.

- Det er omkostningstungt på det helbredsmæssige plan for det enkelte menneske og økonomisk for staten at rette op på flere års D-vitaminmangel. Hvis vi kunne ændre tilgangen til berigede produkter og gøre dem til en del af danskernes hverdagskost, ville det have stor gavnlig effekt på lang sigt, siger George Tsalis.

Mælk er mest ideelt

I den nye undersøgelse har forskerne spurgt ind til forbrugernes generelle viden om D-vitamin og opfattelse af D-vitaminberigelse, både på et overordnet niveau og konkret i forbindelse med udvalgte produkter som eksempelvis mælk og brød. Derudover har forskerne undersøgt, hvorvidt forbrugernes opfattelse af de berigede produkter f.eks. afhænger af, om det fremgår tydeligt på emballagen, at D-vitamin er tilført efter anbefaling fra Fødevarestyrelsen. 

Resultaterne viser, at danskernes accept af fødevarer tilsat D-vitamin primært påvirkes af tre faktorer: Forbrugerens holdning til D-vitamin og opfattelse af D-vitamins gavnlige effekter, samt hvem der har kontrol over berigelsen.

Selvom det fremgik, at respondenterne generelt ikke var så villige til at købe produkterne, hvis de var beriget, fandt forskerne, at mælk var det produkt, der ifølge forbrugerne var bedst egnet som beriget fødevare. Dette kan muligvis forklares ved, at D-vitaminberiget mælk allerede er introduceret på det danske marked; dog uden større succes.

- Generelt viser undersøgelsen, at danskerne ønsker valgfrihed. De ønsker, at myndighederne har kontrol over D-vitaminberigelse, og at fødevareproducenter ikke kan tilsætte vitaminet uden videre, siger George Tsalis og uddyber, at to ud af tre respondenter desuden påpegede, at det ikke var tilstrækkeligt blot at nævne i ingredienslisten, at produktet er tilsat D-vitamin. Det skulle fremgå tydeligt af emballagen.

- Dette hænger godt sammen med de tidligere resultater om, at respondenterne vil have mulighed for at vælge D-vitaminberigede produkter fra.

Kommunikation er eneste løsning

Men spørgsmålet er, om danskernes holdning til berigede produkter kan ændres? Ifølge George Tsalis er det vigtigt at kommunikere fordelene ved D-vitamin for at skabe et grundlag for yderligere accept af konceptet.

Samtidig skal det tydeliggøres, at det er myndighederne, der regulerer og har det overordnede ansvar for berigelsen af fødevarer med D-vitamin.

-Når det gælder public policy, er kommunikation den eneste løsning. Kun ved at fremhæve gavnligheden af D-vitamin og konsekvensen ved mangel kan man ændre holdninger og adfærd, siger George Tsalis.  


Yderligere oplysninger

Undersøgelsen er udgivet som en DCA-rapport med titlen "Undersøgelse af forbrugernes holdning til produkter, der er tilsat D-vitamin af sundhedsmæssige årsager" og er udarbejdet som led i "Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening."

Kontakt
George Tsalis, videnskabelig assistent
Institut for Virksomhedsledelse
Email: tsalis@mgmt.au.dk
Telefon: 87166115/ 20928813