Aarhus Universitets segl

DCA's årsberetning udkommet på engelsk

Den engelske udgave af årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er nu udkommet.

Foto: Stig Purup forsker i cellebaseret landbrug, der skal gøre fremtidens kød- og mælkeproduktion mere bæredygtig. Det sker blandt andet inden for rammerne af projektet CleanPro. Læs mere på side 52. Foto: Lars Kruse, AU Foto

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har nu udgivet Perspective 2020, som er den engelske udgave af årsberetningen. Årsberetningen beskriver forskningen, erhvervssamarbejdet og myndighedsbetjeningen inden for fødevare- og jordbrugsvidenskab, der foregår på Aarhus Universitet i regi af DCA.

Perspective 2020 kan læses her: