Aarhus Universitets segl

DCA og Fødevareministeriet fornyer aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

I december måned 2013 indgik Fødevareministeriet og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet en aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening for endnu en 4-årig periode, så den nu løber frem til 2018.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og Fødevareministeriet har underskrevet en aftale, der forlænger samarbejdet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Aftalen gælder fra 2014 og fire år frem. DCAs sekretariat er beliggende på AU Foulum.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og før det Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet har gennem en årrække udført forskningsbaseret myndighedsbetjening på grundlag af en kontrakt med Fødevareministeriet.

Denne aftale er netop blevet forlænget, så den gælder for perioden 2014 og fire år frem. Aftalens indhold forhandles en gang årligt i tæt dialog mellem ministeriet og DCA. Aftalen er opdelt på 13 temaområder, der alle understøtter de tre elementer i Fødevareministeriets mission, som er:

  • Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
  • En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
  • Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Aftalen giver desuden DCA mulighed for at udføre en lang række forsknings- og udviklingsaktiviteter til gavn for dansk jordbrugs- og fødevareproduktion.

Det drejer sig for eksempel om en mere intelligent og fleksibel kvælstofregulering, som var blandt forslagene fra Natur- og Landbrugskommissionen. Tilsvarende skal DCA levere forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til vækstplan for fødevarer samt vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. Den overordnede opgave er her at skabe grundlag for at øge både vækst og bæredygtighed i jordbruget. Dette kan f.eks. ske ved at skabe større tilgængelighed og bedre muligheder for anvendelse af biomasse.

Direktør i DCA, Niels Halberg, glæder sig over, at der er indgået en ny aftale med Fødevareministeriet.

- Vi er rigtig godt tilfredse med den nye aftale med Fødevareministeriet, som er med til at danne bro mellem forskningen og erhvervet og som frembringer nyttig og brugbar viden, der kan være med til at understøtte en fortsat bæredygtig vækst for dansk landbrug, siger han. Vi er desuden glade for, at aftalen indeholder flere nye elementer, der vil øge synligheden af det store erhvervssamarbejde, som kontrakten understøtter.

Aftalen mellem DCA og Fødevareministeriet indebærer, at DCA modtager 280,2 mio. kr. i 2014 faldende til 263,1 mio. i 2017. Udover den deciderede myndighedsbetjening anvendes midlerne til forskning, som understøtter myndighedsbetjeningen. Således har forskerne været i stand til at ”geare” midlerne i kontrakten med ca. 150 procent, så det samlede volumen for forskning og udvikling indenfor jordbrugs- og fødevareområdet hos DCA overstiger 700 mio. kr.

Foruden myndighedsopgaver er DCA forpligtet til at medvirke til viden- og teknologioverførsel til virksomheder, myndigheder og andre relevante interessenter.

Som en del af aktiviteterne udarbejdes på baggrund af de udførte myndighedsopgaver en række rapporter, der beskriver arbejdet – se listen med DCA-rapporter.

Rammeaftalen mellem DCA og Fødevareministeriet

Beskrivelse af de 13 temaområder

Se hjemmeside for myndighedsbetjeningen

Yderligere oplysninger: Direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Niels Halberg, telefon: 8715 8037, e-mail: niels.halberg@dca.au.dk

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, telefon: 8715 1278, e-mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk