Aarhus Universitets segl

Danmarkshistoriens største infrastrukturfællesskab om fødevarer bærer frugt

Virksomheder og forskningsmiljøer har med det fælles højteknologiske laboratoriecenter, FOODHAY sat nye standarder for samarbejde om brug af state-of-the-art forskningsudstyr til udvikling af ny viden og innovative løsninger i udviklingen af fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer.

Nye ingredienser, der kan forlænge holdbarheden på fødevarer, nye typer mælkesyrebakterier udvundet fra blomster og bær og nye produktionsmetoder, som kræver et mindre energiforbrug. Det er blot et par af de resultater, der er skabt ved hjælp af forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory, FOODHAY, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har bidraget til med 51,5 millioner kroner.

Siden 2019 er mere end 100 stykker udstyr blevet installeret på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU Fødevareinstituttet og Teknologisk Institut. Et stort antal samarbejder mellem fødevarevirksomheder og både danske og internationale forskningsmiljøer viser gode resultater. Alene i 2022 har 96 danske og internationale virksomheder samarbejdet med FOODHAY-partnerne.

”Fordi FOODHAY-platformen nu råder over mange state-of-the-art avancerede instrumenter er det muligt på en helt ny klinge at undersøge og udvikle råvarer og ingredienser og generelt sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. Det viser sig bl.a. i et imponerende antal publicerede artikler, konferencepræsentationer, gennemførte studenterprojekter og samarbejder med fødevarevirksomheder”, siger Michelle Williams, som leder FOODHAY-konsortiet og Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

Indtil videre er 41 artikler publiceret, 35 præsentationer givet på konferencer og 37 bachelor- og kandidatafhandlinger afleveret med brug af FOODHAY udstyr.

Virksomheder og specialiseret viden rykker sammen

Dansk Industri glæder sig over, at FOODHAY-samarbejdet har givet virksomhederne mulighed for at rykke tættere på den specialiserede viden og udstyr på universiteterne og hos andre videnspartnere.

”Det er afgørende for fødevaresektoren at få udviklet den viden, vi har brug for til fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer og ingredienser. Her er FOODHAY en platform af høj klasse, og jeg glæder mig over, at virksomhederne i den grad har grebet muligheden for at være med. Samtidig er det en fornøjelse at se, at der i mange af FOODHAY-projekterne også bliver uddannet kandidater indenfor fødevareområdet. Det tegner godt for fremtiden”, siger branchedirektør Leif Nielsen fra DI Fødevarer.

Bred anvendelse i industrien

Udstyr og viden, som er tilvejebragt gennem FOODHAY, har fundet vej til både små og store virksomheder. Eksempelvis har man hos Greenfield Innovation Aps testet grønne proteiner ved at substituere dem i frisk pasta, det har gjort fremstillingen hurtigere og dermed mindre energikrævende. Food & Bio Cluster Denmark glæder sig over sådanne eksempler.

”Vi noterer med særlig glæde, at der også er en lang række innovative virksomheder, som har samarbejdet med forskningsmiljøerne og har fået værdi ud af de investeringer, der er foretaget over de seneste år”, siger direktør Lars Visbech Sørensen fra Food & Bio Cluster Denmark.

Målet for FOODHAY er netop at skabe ny viden til brug i fødevareindustrien og til talentudvikling af både studerende, forskere og medarbejdere i fødevarevirksomheder. FOODHAY er sat i verden for at bidrage til at udvikle fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer samt mindske madspild gennem avanceret proces- og forskningsudstyr.

Fakta om FOODHAY

Forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory, FOODHAY, er et stort nationalt forskningsinfrastrukturprojekt, som Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager til med 51,5 millioner kroner. Konsortiet bag FOODHAY bidrager med et tilsvarende beløb, så den samlede investering bliver ca. 103 millioner kroner.

Bag FOODHAY står forskningsinstitutionerne Aarhus Universitet, DTU, Københavns Universitet, og Teknologisk Institut, og det indkøbte forskningsudstyr er fordelt blandt dem. Arla er strategisk partner - og både Food & Bio Cluster Denmark og Dansk Industri bidrager aktivt som repræsentanter for de danske fødevarevirksomheder.

I 2021 og 2022 har FOODHAY registreret, at platformen har ført til/indgår i hhv.:

90 og 96 samarbejder mellem FOODHAY partnerne og virksomheder

50 og 78 samarbejder med forskere på danske og internationale universiteter og andre forskningsinstitutioner

5 og 36 publicerede artikler

5 og 30 konferencepræsentationer

12 og 25 bachelor- og kandidatafhandlinger

12 og 22 bachelor- og kandidatkurser.

Læs mere

Læs mere om FOODHAY på FOODHAYs website.

Se eksempler på brugen af udstyr i en række artikler i magasinet PLUS PROCES fra Tech Media:

FOODHAY-samarbejde om fremtidens fødevarer

FOODHAY-samarbejde om biomarkører og screening

FOODHAY-samarbejde om proteomik og metabolomik 

FOODHAY-samarbejde om fødevarebiofysik

FOODHAY-samarbejde om sensorik og forbrugeradfærd

Kontakt

Har du spørgsmål om FOODHAY, kan du kontakte institutleder Michelle Williams, tlf. 25170049, mw@food.au.dk