Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Center med revolutionerende forskning åbnes på AU Foulum

Det strategiske forskningscenter GenSAP, der skal udvikle nye værktøjer ved hjælp af genomisk selektion til avlsarbejdet med husdyr og forædling af planter, indvies officielt med to dages åbningssymposium i juni.

13. og 14. juni markeres indvielsen af det strategiske forskningscenter GenSAP, der har til huse på forskningscentret AU Foulum, med et åbningssymposium i henholdsvis Aarhus og Foulum. Foto: Colourbox

Et åbningssymposium fordelt på to dage midt i juni i Aarhus og Foulum markerer den officielle indledning for det strategiske forskningscenter GenSAP – Center for Genomic Selection in Animals and Plants, som gennem et bredt forskningssamarbejde med verdensførende forskere, danske forskergrupper og avlsfirmaer vil udvikle den næste generations værktøjer inden for genomisk selektion.

Genomisk selektion er et nyt værktøj inden for avls- og forædlingsarbejdet, der har gået sin sejrsgang i forskningsverdenen de senere år med opsigtsvækkende resultater. Princippet bag værktøjet er at dna-sekvensen på tværs af hele arvemassen anvendes frem for kun enkeltgener. Det er en ny tilgang, hvor forskere integrerer mere og mere detaljerede viden om de genetiske faktorer og betydelige mængder data. Resultatet er en meget mere effektiv udvælgelse af de dyr og planter, der er bedst egnede til at bidrage til fremtidige generationer.

- Genomisk selektion vender ganske enkelt op og ned på, hvordan avlsarbejdet foregår, siger lederen af centret, centerleder Mogens Sandø Lund.

Åbningssymposiet finder sted 13. juni i Aarhus og 14. juni i Foulum, hvor forskere fra Aarhus Universitet, men også udenlandske forskere er blandt indlægsholderne.

Bevilling blev startskud
Grundlaget for GenSAP blev skabt i slutningen af 2012, da det lykkedes et hold af nationale og internationale forskere ledet af Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet at hjemtage en stor bevilling på 30,6 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråds komité for sundhed, fødevarer og velfærd.

Det skete blandt andet på baggrund af den forskning i genomisk selektion, der hidtil har været udført af genetikforskerne ved instituttet – og primært har været koncentreret om svin og kvæg. Metoden er endnu ikke så udbredt i planteforædlingen, men har et tilsvarende stort potentiale, som det, der allerede er konstateret inden for svin og kvæg.

- Forædling baseret på genomisk information giver et væsentligt bidrag til at løfte en af fremtidens store udfordringer: at forsyne verdens befolkning med tilstrækkelige mængder fødevarer af høj kvalitet og samtidig sikre dyrevelfærd, biodiversitet og minimal miljøbelastning, siger Mogens Sandø Lund og fortsætter:

- For at det kan lade sig gøre, kræver det et indgående indblik i de underliggende genetiske mekanismer bag egenskaber med betydning for fødevareproduktionen hos både husdyr og planter.

Arbejdet på det nye center drejer sig fortrinsvis om grundlagsskabende forskning og metodeudvikling, men erhvervsorganisationer og virksomheder bidrager økonomisk til centret, idet forskerne udvikler værktøjer og viden, de vil bruge i fremtiden.

GenSAP tæller 17 partnere, herunder danske forskningsgrupper og avlsfirmaer samt internationalt anerkendte forskere.

Det samlede budget for centret er 68,7 mio. kr. over fem år.

Yderligere oplysninger: Centerleder Mogens Sandø Lund, e-mail: mogens.lund@agrsci.dk, telefon: 8715 8024, mobil: 2075 1222

Se yderligere informationer om GenSAP på gensap.au.dk

Invitation og program for åbningssymposium