Aarhus Universitets segl

CellFood fejrer fremskridt og sætter kurs mod fremtidens fødevarer

Fremskridt for forskningen i cellebaserede fødevarer blev markeret på Aarhus Universitet, hvor forskere og interessenter mødtes for at dele viden og inspirere hinanden.

Et af mange projekter, der blev præsenteret på CellFood Day var et arrangement i november, hvor forskere, studerende og interessenter mødtes for at lave mad og diskutere madkultur, normer og holdninger til cellebaserede fødevarer. Foto: Hiva Ahmadi

På Aarhus Universitet bliver der hver dag taget små og store skridt i udviklingen af fremtidens fødevarer. De fremskridt blev markeret og stimuleret da universitetet dannede rammen om CellFood Day den 15. april.

Arrangementet, der blev ledet af professor Jette Feveile Young, samlede forskere og eksperter fra branchen for at gøre status over de fremskridt, der er gjort i projektet CellFood, samt for at udstikke retningen for de kommende år.

Fra paraplyprojekt til banebrydende samarbejder

Paraplyprojektet CellFood er en satsning der er finansieret af Aarhus Universitets forskningsfond. Projektet har siden sin start arbejdet på at udvikle og forfine metoder til produktion af fødevarer baseret på celler – teknologier, der byder på løsninger på nogle af nutidens mest presserende udfordringer inden for fødevareproduktion og bæredygtighed.

"Vi vil bringe alle med interesse for cellulære fødevarer sammen – både de, der allerede har aktiviteter på området, og de, der ønsker at anvende deres viden indenfor dette felt i fremtiden," siger professor Jette Feveile Young om formålet med dagen.

I løbet af CellFood Day præsenterede forskere fra vidt forskellige fagfelter deres resultater og igangværende projekter. Fra udvikling af bioinformatiske modeller til præcisionsfermentering over kultivering af yverceller og test af antimikrobielle peptider til etiske overvejelser og antropologiske undersøgelser af madkultur og forbrugeradfærd. Projekterne dækkede et bredt tværfagligt spektrum af innovative tilgange til fødevareproduktion.

Resultater og visioner

Ifølge Jette Feveile Young var dagen en succes, ikke mindst på grund af de mange nye indsigter, som deltagerne kunne give hinanden og tage med sig hjem.

"Vi fik et rigtig fint overblik over, hvad projekterne og 'public outreach'-aktiviteterne har opnået, og hvad de forventer af fremtidige aktiviteter," siger hun og tilføjer, at dagen også bød på planer for at igangsætte større projekter baseret på de opnåede resultater.

En af de centrale begivenheder i den nærmeste fremtid er den 2. internationale konference om cellulært landbrug, som afholdes på AU i juni: https://www.internationalcellag.com/

"Flere af os er aktive i planlægningen og endnu flere vil bidrage ved at præsentere deres resultater til et bredere segment af internationale forskere, NGO'er og virksomheder," siger Jette Feveile Young.

Fremtiden for CellFood

Med støtte fra både offentlige og private fonde har CellFood stadig store planer for fremtiden.

CellFood Day var ikke blot en anledning til at fejre de opnåede resultater, men også en platform for at udforske nye forskningsmuligheder og styrke de tværfaglige samarbejder, der er så afgørende for projektets succes.

"I dag hørte forskerne om hinandens resultater på tværs af fag, og det håber vi kan inspirere til yderligere og nye samarbejder. Vores mål med CellFood er at skabe fremtidige innovationer, så vi bedre kan tackle klima- og ressourceudfordringerne i fødevaresektoren,” siger Jette Feveile Young.

Den grønne omstilling af landbruget og fødevaresektoren bliver stadigt mere presserende, og i den virkelighed kan CellFood komme til at bidrage markant til en mere bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden.

Læs mere om CellFood: https://food.au.dk/cellfood-hub