Aarhus Universitets segl

Calciums betydning for tarmsundhed undersøges i et nyt forskningsprojekt

Nyt forskningsprojekt undersøger calciums indvirkning på menneskers mikrobielle tarmmiljø-og sundhed. Projektet sker i samarbejde med Københavns Universitet, og det ledes af professor Hanne Christine Bertram fra Aarhus Universitet.

Foto: Ditte Valente

Mælkeprodukter er rige på calcium, hvilket længe været kendt som et essentielt mineral for vores knoglesundhed, men et netop påbegyndt forskningsprojekt er ved at undersøge, om mejericalcium også har betydning for miljøet i menneskers tarm.

Projektet hedder DACAPRO, som står for ’Dairy calcium to promote prebiotic effects in the gut’ (på dansk: ’Mejericalcium til at fremme præbiotiske virkninger i tarmen’), og det foregår i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som har modtaget en bevilling fra Arla Foods for Health.

Professor Hanne Christine Bertram fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet leder det nystartede forskningsprojekt, som er udsprunget af tidligere forskning, hvor hun har undersøgt sammenhængen mellem calcium og knoglesundhed. 

”Vi kan konstatere, at calcium også gør noget i tarmen, som påvirker tarmmikrobiomets sammensætning og metaboliske aktivitet. Det lader til, at præbiotika - det vil sige kostfibre, der stimulerer de gavnlige tarmbakterier - har en større gavnlig effekt i kombination med calcium. Det er de mekanismer, hvormed calcium påvirker tarmmiljøet, som vi gerne vil forstå,” fortæller Hanne Christine Bertram.

I projektet anvendes en specialiseret in vitro ”gut model”, hvor det biokemiske miljø og de betingelser, der er til stede i tarmen, simuleres under kontrollerede forhold. Dette set-up gør det muligt at undersøge, hvordan forskellige kombinationer af calcium og præbiotiske plantefibre påvirker tarmbakterier og deres aktivitet.

Hun fortsætter:

”Projektet vil kunne bidrage med vigtig viden om calciums virkning i tarmen, og det vil være et vendepunkt i forhold til mere præcist at kunne forstå mejeriprodukters rolle som biofunktionelle fødevarer, der i kombination med præbiotika kan fremme tarmsundheden.”


Fakta

Projekttitel:  DACAPRO (Dairy calcium to promote prebiotic effects in the gut)

Projektperiode:  1. januar 2023 – 31. december 2024

Finansiering: Arla Foods for Health har bevilliget 1,1 mio. DKK til projektet

Partnere: Prof. Dennis S. Nielsen, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet og Prof. Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet (lead).


Kontakt:

Professor Hanne Christine Bertram

Institut for Fødevarer - Differentierede og biofunktionelle fødevarer

hannec.bertram@food.au.dk

Tlf.: +4561687389