Aarhus Universitets segl

BIO Match 2022

Institutterne Bioscience og Biologi på Aarhus Universitet inviterer i samarbejde med Innovationsfonden til en spændende dag med netværk, oplæg og diskussioner på tværs.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 23. maj 2022,  kl. 12:00 - 15:30

Emnet for dagen er grøn omstilling, grøn vækst og bæredygtig produktion til lands, til vands og i luften.

Denne faglige netværksdag, BIO Match, tilrettelægges for både forskere, virksomheder, fonde, organisationer samt myndigheder og studerende. BIO Match finder sted onsdag den 19. januar 2022 på Aarhus Universitet i tidsrummet 12.00 - 15.30. 

Kom og vær med, når Connie Hedegaard sætter den grønne dagsorden, hør om Innovationsfondens fokusområder og finansieringsmuligheder og lær af paneldeltagernes erfaringer. Benyt dagen til at tage hul på samarbejdet om en bæredygtig fremtid på tværs af forskningsmiljøer ved Aarhus Universitet.

Program for BIO Match d. 19. januar 2022

12.00 - 12.15: Registrering af deltagere

Alle deltagere får udleveret navneskilte, og program/deltagerliste.

12.15 - 13.20 Velkomst og korte inspirationsoplæg

  • Praktisk information v/Erhvervsudvalgsformand Stine Slotsbo
  • Velkomst v/Institutleder Ole Hertel 
  • Grønomstilling kræver nytænkning og samarbejde v/Connie Hedegaard, Bestyrelsesformand AU’s bestyrelse 
  • Det nationale Center for bæredygtig omstilling af landbrug og fødevaresystemer v/Professor Jørgen E. Olesen 
  • Innovationsfondens programmer i 2022 med fokus på grøn omstilling v/Vicedirektør Annemarie Riis og Investment Officer Kathrine Hauge Madsen fra Innovationsfonden 
  • Når erhvervsliv og universitet samskaber - paneldebat om fordomme og muligheder i erhvervssamarbejdet

Dagens moderator vil være Pressekoordinator fra Aarhus Universitet, Rasmus Rørbæk

13.30 - 14.00: One Minute Madness

One Minute Madness er en underholdende oplægsform, hvor virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere får ét (1!) minut til at præsentere sig selv - moderator guider oplægsholderne til og fra talerstolen på scenen. Hver oplægsholder kan bruge ét slide til oplægget. Vi indsamler dit slide via mail efter tilmelding og inden selve dagen. 

Du får udleveret en oversigt over deltagende virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere, så det er nemt at tage noter og markere, hvilke potentielle samarbejdspartnere, du bagefter vil opsøge. 

14.00 - 15.30: Networking ved standene 

Alle deltagende virksomheder, organisationer og myndigheder får tilbudt en stand i Stakladen, hvor forskere og studerende kan møde virksomhederne og få en snak om aktuelle og fremtidige muligheder for samarbejde.

Det er muligt at sætte stande op i Stakladen fra kl. 10-12.  

Husk at tage eksempelvis roll-ups, virksomhedsbrochurer, merchandise eller lidt lækkert med til de besøgende.

Tak for i dag!

Læs meget mere her