Aarhus Universitets segl

Besøg Danmarks største testcenter for produktion af solenergi og afgrøder på samme areal

Vi åbner dørene til Danmarks største testcenter for Agri-PV (produktion af afgrøder og solenergi på samme areal). Testcenteret Flakkebjerg Agri-PV ligger ved AU-Flakkebjerg tæt ved Slagelse og er hjørnestenen i Innovationsfondsprojekt ’Agrivolt’ med European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune som partnere.

Foto: Johannes Ravn Jørgensen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 28. juni 2024,  kl. 12:30 - 14:00

Sted

AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Arrangør

Aarhus Universitet og European Energy

Testcenteret er etableret på to hektar landbrugsjord, hvor European Energy har stået for det tekniske design og opsætning af solpaneler i et system, som muliggør en rationel landbrugsproduktion af jorden mellem panelerne. I efteråret 2023 og foråret 2024 blev de første afgrøde sået. Det drejer sig om brødhvede, rug, maltbyg, havre, hestebønner, boghvede og en byg/ært blanding, og afgrøderne er her i juni 2024 i fuld vækst.

I takt med den grønne omstilling i Europa er der flere steder, hvor der er øget konkurrence om brug af jorden. Allerede nu er der krav i for eksempel Frankrig og Italien om, at der skal opretholdes landbrug, før man kan installere solceller. Ved hjælp af Agri-PV kombineres produktionen af fødevarer og energi. Designet gør, at der direkte under panelerne er et smalt udyrket bælte, hvor flora og fauna ikke påvirkes direkte af dyrkningspraksis. Dette forventes at kunne bidrage til at øge biodiversiteten i forhold til traditionelt dyrkede arealer.

For at kombinere solenergi- og fødevareproduktionen optimalt er der være tale om en særlig type høje solcellepaneler på op til 5,5 meter placeret på stolper med trackere, der får panelerne til at følge solen hele dagen. Solpanelerne er her placeret med 12 meters afstand og kan vippes for at give plads til landbrugsmaskiner.

Projektet skal teste, hvordan danske landbrugsafgrøder trives, og hvordan udbyttet påvirkes i den delvise skygge fra solpanelerne. Det skal testes, hvordan autonome robotter kan indpasses og bruges til pasning af landbrugsafgrøderne mellem solpanelerne. Det skal undersøges, hvordan biodiversiteten påvirkes, samt  hvordan støvende landbrugsproduktion påvirker de tekniske installationer.

Ambitionen med projektet er at demonstrere, at kombinationen af fødevare- og energiproduktion giver en bedre udnyttelse af jorden, end hvis de to ting stod hver for sig.

Program for dagen

12:30-13:00 Velkomst og introduktion ved Mads Lykke Andersen

13:00-13:20 Oplæg af Johannes Ravn Jørgensen – lektor ved Aarhus Universitet

13:20-13:40 Rundvisning på site

13:40-14:00 Interviews med de involverede i projektet

Mere information

Kontakt Lektor Johannes Ravn Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 3055 9316 eller mail: jrj@agro.au.dk