Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bedst at ligge blødt

Kreaturer ligger længere på et blødt leje, de har lettere ved at rejse og lægge sig uden at benene skrider ud, og de har færre haseskader på velstrøede underlag eller dybstrøelse end på underlag med ingen eller minimal strøelse.

Kreaturer vil ligge blødt. Et blødt underlag giver også skridsikkerhed, når de skal rejse og lægge sig, og reducerer risikoen for skader på lemmerne. Foto: Henning Thomsen

Hvilket underlag i sengebåse er bedst for kreaturer? Vores intuitive ide om, hvad er bedst for dyrene, er en ting, men hvad siger forskningsbaserede undersøgelser? Det spørgsmål stillede Fødevareministeriet forskere ved Aarhus Universitet, og forskerne har kvitteret med en rapport over den tilgængelige viden på området.

 

Det specifikke spørgsmål fra Fødevareministeriet gik på, hvilke strøelsesmængder er nødvendige for kalve og ungkvæg. Formålet er at fastlægge strøelsesmængden til kalve og ungkvæg på forskellige typer af lejeunderlag i sengebåse i relation til de økologiske regler.

 

Den videnskabelige dokumentation for konkrete mængder af strøelse til ungkvæg i sengebåse er imidlertid meget begrænset. Derfor er anbefalingerne i rapporten en skønsmæssig vurdering på baggrund af den tilgængelige viden, der fortrinsvis er baseret på malkekøer.

 

- Det forudsættes, at kreaturer på stald skal have adgang til et bekvemt, rent og tørt hvileareal, der har tilstrækkelig tør strøelse, at underlaget og strøelsen skal sikre dyret mod trykskader og hårafslibninger, og at dyrene generelt skal fremstå rene, tørre og uden sår, hævelser, skader og hårafslibninger, siger rapportens forfatter seniorforsker Margit Bak Jensen fra Aarhus Universitet.

 

Undersøgelsen viser, at dyrene ligger længere tid i sengebåse med dybstrøelse af halm, savsmuld eller sand end i sengebåse med madrasser med minimal strøelse. Hos køer øges liggetiden med øget strøelsesmængde i båse med madrasser. Det er ikke undersøgt, hvordan strøelsesbehovet afhænger af kvægets alder og vægt, men jo lettere dyret er jo mindre sammentrykker det strøelsen, når det ligger på den. Derfor skal der formentlig en mindre strøelsesmængde til for at opnå samme lag strøelse, efter dyret har ligget i den, jo lettere dyret er.

 

Når underlaget er velstrøet eller dybstrøet, er der færre haseskader. Hos køer er der færre skader på haserne, og køerne ligger i længere tid i sengebåse med dybstrøelse af halm, savsmuld eller sand end i sengebåse med madrasser med minimal strøelse.

 

- Det er vores skøn, baseret på den tilgængelige viden på området, at det vil være uhensigtsmæssigt at anbefale mindre strøelse i sengebåse til kvier og ungtyre end der på nuværende tidspunkt anbefales til køer, siger Margit Bak Jensen.  

 

Anbefalingerne til malkekøer er mindst fem cm strøelse på beton eller måtter og mindst fem cm lejeunderlag inklusiv strøelse på madrasser. Dette er faktisk lavt sat i forhold til at sikre køernes velfærd, idet der er dokumenteret en øget liggetid ved at øge strøelsesmængden oven på en kanalsyet madras, og idet madrasser med minimal strøelse er sat i forbindelse med udvikling af haseskader.

 

Rapporten er udarbejdet som et led i aftalen mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsrådgivning.

 

Læs rapporten Strøelsesmængder i sengebåse til ungkvæg, DCA rapport nr. 7, maj 2012 her.

 

Yderligere oplysninger: Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: margitbak.jensen@agrsci.dk, telefon: 8715 7941