Aarhus Universitets segl

Ansøgning om Kølpin Ravns Legat er åbnet

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles igen i år med henblik på at fremme forskningen på området. Ansøgninger skal indsendes senest den 6. april.

Foto: Colourbox

Det er nu muligt at ansøge om del i legatet fra Kølpin Ravn. Legatet uddeles én gang om året og har til formål at fremme plantepatologiske studier og at støtte forskning inden for botanikken.

Der uddeles tre-fire legatportioner af legatets midler fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende der beskæftiger sig med plantepatologisk forskning.

Et krav for at komme i betragtning til legatet er, at ansøgninger indeholder en udførlig redegørelse for formålet, og desuden skal budget for den ansøgte aktivitet vedlægges. Uspecificerede ansøgninger afvises.

Det skal i ansøgningen endvidere oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster.

Bevillingstilsagnet bortfalder efter et år, medmindre andet aftales. Henvendelse herom rettes til formanden for legatets bestyrelse.

Du kan downloade ansøgningsskemaet her

 Ansøgninger skal senest den 6. april 2022 indsendes på e-mail til formanden for legatets bestyrelse, og svar på ansøgninger kan forventes primo maj:

Særlig rådgiver Jørgen B. Jespersen
Dekanat, Tech
Aarhus Universitet
Telefon: 21 23 16 53

E-mail: jorgenb.jespersen@au.dk