Aarhus Universitets segl

Aftale om myndighedsbetjening for Fødevareministeriet fornyet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet koordinerer forskningsbaseret myndighedsbetjening for Fødevareministeriet – aftalen mellem parterne er netop blevet fornyet og løber mellem 2013 og 2016.

En ny aftale om udførsel af forskningsbaseret myndighedsbetjening er blevet underskrevet. Der er tale om den sjette rulning af aftalen, der nu løber i perioden 2013-2016.

Seks temaområder inden for fødevare- og jordbrugsområdet bliver til 13. Det er en af de ændringer, der er kommet til i den seneste aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.

Parterne indgik i 2007 den første aftale om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Den seneste aftale, som parterne netop har indgået, er den sjette rulning af aftalen, og den løber for perioden 2013-2016.

-          Vi glæder os over, at vi gennem god dialog er nået frem til en ny aftale med Fødevareministeriet, som sikrer, at Aarhus Universitet til stadighed kan opretholde viden på internationalt topniveau inden for de 13 faglige temaområder, som vi forpligter os på i aftalen, siger Niels Halberg, direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

De omtalte 13 temaområder er inddelt, så de understøtter de tre elementer i Fødevareministeriets mission, som er:

  • Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
  • En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
  • Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

For det første element er fem temaområder udpeget. Det drejer sig om 1) bæredygtig husdyrproduktion, 2) bæredygtig planteproduktion, 3) bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering, 4) ressourceeffektivitet samt 5) bioøkonomi, bioenergi og landbrugsudvikling.

Andet element understøttes af fem temaområder. Det er 1) fødevareproduktion og dyrkningsjorden, 2) fødevareproduktion og bioressourcer, 3) fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet, 4) fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø samt 5) fødevareproduktion, klima og drivhusgasser.

Endelig er det tredje element omfattet af de tre temaområder 1) fødevarekvalitet, 2) forbrugeradfærd og –præferencer for fødevarer samt 3) mad- og måltidsvaners betydning for sundheden.

Aftalen indebærer, at DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug modtager 285,8 millioner kroner i 2013 faldende til 268,7 millioner kroner i 2016 fra Fødevareministeriet. Midlerne anvendes primært til forskning, som muliggør den forskningsbaserede myndighedsbetjening. DCA skal udover myndighedsopgaverne medvirke til viden- og teknologioverførsel til virksomheder, myndigheder og andre relevante interessenter.

Hvor det er relevant udarbejdes rapporter på basis af udførte myndighedsopgaver. Se oversigt over DCA-rapporter.

Rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet

Beskrivelse af de 13 temaområder

Yderligere oplysninger: Direktør for DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, Niels Halberg, telefon: 87 15 80 37, mail: niels.halberg@agrsci.dk