Aarhus Universitets segl

Æbler under tag er pletfrie

Når det regner, slår vi paraplyen ud for at undgå at blive våde. Nu viser det sig, at æbler på træer også har stor gavn af at blive beskyttet fra de våde elementer – og det sparer på sprøjtemidlerne.

Regntag over æblerne kan forebygge skurv og andre svampesygdomme. Foto: Marianne G. Bertelsen

- Det startede som et lidt vildt påfund: Hvad sker der, hvis man sætter et tag over æbletræer? Kan man dyrke æbler uden at sprøjte og uden at frugten skades af svampeangreb, fortæller seniorforsker Marianne G. Bertelsen fra Aarhus Universitet.  

 

Spørgsmålet førte til et forsøg og til alles positive overraskelse gav taget over æblerne forbløffende gode resultater.

 

- Efter det første års forsøg i projektet kan vi konkludere, at den vilde idé med tag over æblerne ikke var så tosset endda – og at det lille tag gør en stor forskel i forekomsten af alle de svampesygdomme, som angriber æbler, siger Marianne G. Bertelsen.

 

Drastisk fald i æbleskurv

I forsøgt anvendte forskerne æblesorterne Elshof og Rubens. Begge sorter er meget følsomme overfor æbleskurv, som er den værste sygdom på æble. Under almindelige usprøjtede forhold måtte 95 procent af Rubens-æblerne kasseres på grund af alvorlige skurvangreb, frugtstørrelsen var halveret og udbyttet var kun en tredjedel af det, der blev høstet under tag. Med tag over træerne var det kun 15 procent af æblerne, der var kassable.

 

Billedet var det samme hos Elshof-æblerne, som er en smule mere robuste overfor æbleskurv. Uden tag måtte 70 procent af æblerne kasseres og af de resterende var kun tre procent uden skurvpletter. Med tag over hovedet var der derimod kun 0-5 procent af æblerne, som var hårdt angrebne og hele 85 procent var uden en eneste skurvplet efter endt lagring i januar.

 

Forekomsten af andre svampesygdomme var også reduceret eller helt fraværende hos æblerne dyrket under tag.

 

Sundest med tørvejr

- Forklaringen på det noget uventede og meget positive resultat er, at det lille tag har været i stand til at afkorte de perioder, hvor blade og frugter har været våde i forbindelse med regn, forklarer Marianne G. Bertelsen.

 

Skurv og mange andre svampesygdomme kræver længere perioder med våde blade for at svampesporerne kan spire og inficere bladene. Periodens varighed afhænger af temperaturen. Ved 10C skal der 28 timers bladfugt til en skurvinfektion og ved 17C kun 18 timer.

 

Taget skygger til en vis grad, men det havde ingen effekt på æblernes røde farve, størrelse eller sukkerindhold. For begge sorters vedkommende var der en tendens til, at de var lidt mere faste i kødet efter endt lagring i januar.

 

Det næste spørgsmål, der melder sig, er: Hvad koster det?

 

- Regntage er kendt fra produktionen af sødkirsebær, hvor overdækningen sikrer, at bærrene ikke revner, når det regner om sommeren. Der findes således kommercielle systemer til overdækning, men vi håber på at få mulighed for at undersøge, om tag over æbletræer også kan svare sig økonomisk, siger Marianne G. Bertelsen.

 

Undersøgelsen var led i projektet FruitGrowth, som har til mål at optimere den danske produktion af økologiske æbler. FruitGrowth er et Organic RDD-projekt. 

 

Organic RDD er finansieret af Fødevareministeriet og koordineres af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Marianne G. Bertelsen, Institut for Fødevarer, e-mail: marianne.bertelsen@agrsci.dk, telefon: 8715 8328