Aarhus Universitets segl

Årsberetning oversat til engelsk

Årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er netop udkommet på engelsk.

Maria Knadel har været med til at udvikle en ny og hurtigere metode til at forudsige transporten af kemiske stoffer gennem jord. Læs mere på side 14 i årsberetningen fra DCA. Foto: Søren Kjeldgaard, AU Foto.

Hvert år udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om det arbejde, som ligger til grund for Aarhus Universitets myndighedsrådgivning på jordbrugs- og fødevareområdet.

Årsberetningen for 2018 er nu oversat til engelsk og kan læses her:

Få tilsendt et trykt eksemplar

Du kan bestille trykte eksemplarer af DCAs årsberetninger ved at sende en mail til Jette Ilkjær (jette.ilkjaer@dca.au.dk) med angivelse af leveringsadresse og kontaktperson.