Aarhus Universitets segl

Årsberetning: Få indblik i fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2020. Læs mere om forskningen i klima, næringsstoffer, cirkulær bioøkonomi, husdyrproduktion, fødevarer - og meget mere.

Hvert år udgiver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om forskningen i jordbrug og fødevarer og hvordan vi samarbejder med erhverv og samfund. Det er bl.a. den forskning, som ligger til grund for den myndighedsrådgivning, som DCA yder til især Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.

Årsberetningen for 2020 er netop udkommet - og kan læses her:
Download Perspektiv 2020 som PDF

I årets udgivelse kan du blandt andet blive klogere på forskning i klima, næringsstoffer, cirkulær bioøkonomi, husdyrproduktion, fødevarer og forbrugeradfærd.

Læs blandt andet om, hvordan forskningen i planter og klima på Aarhus Universitet skaber ny viden, der kan bidrage til at reducere klimapåvirkninger fra landbruget og til at klimasikre fremtidens afgrøder. Du kan også læse om det nye kvægforskningscenter, om forskningen i fremtidens cellulære landbrug, og om hvordan COVID-19 påvirker vores appetit - og meget mere.

Det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning

Forskningen danner det nødvendige grundlag for myndighedsrådgivningen, og betegnelsen forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter således både den forskningsbaserede rådgivning og den forskning, som rådgivningen bygger på.

Håbet er, at Perspektiv vil skabe interesse og forståelse for forskningen og myndighedsrådgivningen og give læseren et indblik i, hvordan indsatsen styrker grundlaget for, at der kan træffes vigtige beslutninger på samfundsniveau.