Aarhus Universitets segl

Årsberetning: Få indblik i fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2019.

Morten Ambye-Jensen forsker i bioraffineringsteknologier, og det nye bioraffineringsanlæg på AU Foulum bliver en vigtig brik i omstillingen til et cirkulært og mere miljø- og klimavenligt landbrug. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

 

Hvert år udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om forskningen i jordbrug og fødevarer og herunder den forskning, som ligger til grund for Aarhus Universitets myndighedsrådgivning på området samt om den rådgivning, som DCA i årets løb har givet til især Miljø- og Fødevareministeriet og hvordan vi samarbejder med erhverv og samfund. 

Årsberetningen for 2019 er netop udkommet – og kan læses her:Download PDF

I årets udgivelse kan du bl.a. blive klogere på forskning i klima, næringsstoffer, cirkulær bioøkonomi, teknologi, husdyrproduktion, fødevarer og forbrugeradfærd.

Læs blandt andet om, hvordan forskningen i planter og klima på Aarhus Universitet skaber ny viden, der kan bidrage til at reducere klimapåvirkninger fra landbruget og til at klimasikre fremtidens afgrøder. Du kan også læse om det nye bioraffineringsanlæg på Aarhus Universitet i Foulum, om klimavenlige malkekøer, om hvordan kommunikation kan reducere antibiotikaforbruget og om Institut for Fødevarers nye placering i Agro Food Park i Skejby ved Aarhus – og meget mere.

Det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning

Forskningen danner det nødvendige grundlag for myndighedsrådgivningen, og betegnelsen forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter således både den forskningsbaserede rådgivning og den forskning, som rådgivningen bygger på.

Håbet er, at Perspektiv vil skabe interesse og forståelse for forskningen og myndighedsrådgivningen og give læseren et indblik i, hvordan indsatsen styrker grundlaget for, at der kan træffes vigtige beslutninger på samfundsniveau.