Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Forskningspolitik DCA

Aarhus Universitet styrker kontakten til erhverv og myndigheder på fødevare- og miljøområdet

Aarhus Universitet styrker nu yderligere kontakten til fødevare- og landbrugsområdet samt miljø- og energiområdet gennem etablering af rådgivningspaneler på områderne.

DCA og DCE er universitetets centrale indgange til dets forskningsbaserede rådgivning om fødevarer og jordbrug og om miljø og natur. Rådgivningen ydes til såvel danske som internationale myndigheder og erhvervsvirksomheder samt relevante interesseorganisationer.

DCA og DCE hører under hovedområdet Science and Technology, Aarhus universitet. Rådgivningspanelernes hovedopgave er at rådgive fakultetets ledelse i forbindelse med analyse og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, uddannelse inklusiv efteruddannelse, videnformidling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og teknologioverførsel inden for de to centres kompetenceområder.

Prodekan Kurt Nielsen, Science and Technology, Aarhus Universitet, glæder sig over, at rådgivningspanelerne nu er nedsat og klar til at arbejde:

”Vi er stolte over, at det er lykkedes at få tilsagn fra særdeles kompetente aktører fra myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer om at indgå i rådgivningspanelerne. Deres indsats vil øge vores muligheder for at bidrage med relevant forskning og rådgivning til løsningen af de store samfundsudfordringer inden for områderne”.

Kurt Nielsen peger på, at emneområdet landbrug-fødevarer og natur-miljø rummer store udfordringer med hensyn til udvikling i erhvervet samtidig med, at påvirkningen af naturen forventes mindsket.

”Disse udfordringer kræver nye løsninger, som også Natur- og Landbrugskommissionen netop har anbefalet. Disse nye løsninger må nødvendigvis baseres på den seneste internationale forskning. Her ser vi et meget stort potentiale, netop fordi Aarhus Universitet har stærke forsknings- og rådgivningskompetencer både inden for fødevarer og jordbrug og inden for natur og miljø. DCA og DCE vil sikre, at de relevante forskningsmiljøer kommer i spil, når de fremtidige løsninger skal findes. Samtidig har de to centre en vigtig opgave med koordinering af opgaverne mellem forskningsmiljøerne inden for hvert af kompetenceområderne”, pointerer Kurt Nielsen.

Med etableringen af de to rådgivningspaneler og medlemmernes forankring til både erhvervsliv og organisationer vil Aarhus Universitet, i tråd med universitetets strategi, bidrage til innovation og vækst i det danske samfund i endnu større omfang end hidtil.

DCA og DCE blev begge etableret pr 1. juli 2011 som led i Aarhus Universitets nye organisation. Centrene leverer forskningsbaseret rådgivning til myndigheder, herunder Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Råstofmyndigheden i Grønland, EU, samt til en række virksomheder, brancher og organisationer.

Medlemmerne af DCE’s rådgivningspanel
Medlemmerne af DCA’s rådgivningspanel

Kontakt: Prodekan Kurt Nielsen, tlf. 40 84 17 80, kni@science.au.dk
               Science and Technology
               Aarhus Universitet