Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet ny partner i stort europæisk innovationsnetværk på fødevareområdet

Aarhus Universitet er optaget som ny partner i EIT Food konsortiet. EIT Food konsortiet består af over 50 partnerne fra 13 europæiske lande, heriblandt førende internationale fødevarevirksomheder, forskningscentre og universiteter.

EIT FOOD logo

EIT Foods mission er at adressere en række af de helt store globale udfordringer i relation til fødevarer, herunder madspild, globale helbredsproblemer som underernæring og fedme, knaphed på ressourcer, reduktion af brugbar landbrugsjord pga. klimaforandringer samt miljøproblemer.

Leder af DCA, Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer ved Aarhus Universitet, Niels Halberg, siger om universitetets optagelse i EIT Food:

-Aarhus Universitet er den første nye, skandinaviske partner udover initiativtagerne, og universitetet er blandt andet budt indenfor i EIT selskabet pga. vores kompetencer, når det gælder forskning i alle led af værdikæden på fødevareområdet. Universitetet står desuden stærkt på forskning i forbrugeradfærd, og også derfor ses AU som en interessant partner, der kan bidrage med essentiel viden, når fremtidens store udfordringer på fødevareområdet skal løses. Vi håber naturligvis, at også flere af de store danske fødevarevirksomheder bliver budt med i samarbejdet, der giver unikke muligheder for, at forskere, producenter og forbrugere sammen kan tænke innovativt og dermed fremtidssikre den globale fødevareproduktion.

Tværfagligt samarbejde i stor skala

EIT Food vil skabe rammerne for, at studerende, forskere og entreprenører på tværs af grænser og fagdiscipliner og i tæt samarbejde med industrien kan arbejde på innovative løsninger på de globale udfordringer, vi står overfor, når det gælder fremtidens fødevareforsyning. 

Blandt EIT Foods partnere finder man forskningsinstitutioner, men også fødevaregiganter som Nestlé, Pepsico og Givaudan.

EIT Food tilbyder en række ydelser, bl.a. støtte til business start-ups, innovationsaktiviteter såsom innovationskonkurrencer og puljer til iværksættere, uddannelsesaktiviteter såsom online uddannelsesforløb, sommerskoler og seminarer, platforme til forbrugerdrevet kommunikation, og regional innovationsstøtte til områder i EU med begrænsede innovationsaktiviteter.

EIT Food er finansieret at EIT og KIC (the Knowledge and Innovation Community). Det forventes, at EIT i de kommende år modtager finansiering i størrelsesorden 400 millioner Euro.

Stærk regional tilstedeværelse i form af fire såkaldte Co-Location centre i henholdsvis Polen, Spanien, Storbritannien og Tyskland skal som supplement til EIT Foods hovedkvarter i Leuven i Belgien sikre lokal medfinansiering samt vidensoverførsel fra en region til en anden og mindske risikoen for identiske projekter på forskellige steder eller niveauer.

Institutleder på Institut for Fødevarer ved AU, Michelle Williams glæder sig over, at EIT Food har fået øje på AU’s forcer på fødevareforskningsområdet:

- Vi har en stærk tradition for at samarbejde tæt med erhvervet, og vi beskæftiger os med alle led fra primærproduktion til forbruger.  Samtidigt er vi gode til det tværfaglige samarbejde, så en problemstilling bliver undersøgt med forskellige tilgange, hvilket fører til, at ny viden opstår. Også vores unikke forskningsfaciliteter på fødevareområdet giver muligheder, som industrien efterspørger; det mærker vi allerede i dag, siger hun. 

Vigtig viden om forbrugerne

Klaus G. Grunert, direktør for MAPP Centret ved Aarhus Universitets Institut for Virksomhedsledelse har været primus motor i arbejdet med at få universitetet optaget som partner i EIT Food. MAPP Centrets forskning i forbrugerpræferencer og forbrugeradfærd er vigtig viden, når fremtidens fødevarer skal udvikles, og det er oplagt at bringe i spil i det nye samarbejde.  

Klaus G. Grunert siger om de muligheder, AU’s nye status som partner i EIT Food giver:

- EIT Food er det hidtil mest ambitiøse forsøg på at adressere de store udfordringer, den europæiske fødevaresektor står over for. MAPP Centrets kernekompetence er at opnå en forståelse af, hvad der driver forbrugernes valg og at gøre denne forståelse nyttig i innovation for og kommunikation med forbrugerne, og denne kompetence vil være værdifuld i mange af EIT Foods aktiviteter. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet med de andre partnere i EIT Food.

 

 

Yderligere information 

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt organ under EU etableret i 2008 med det formål at booste innovation og entreprenørskab i Europa. EIT har under sig en række konsortier, der arbejder med innovation og entreprenørskab på forskellige områder, bl.a. klima, råvarer og fødevarer.