Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet flytter planteforsøg til Djursland

Danske dyrkningsforsøg med frugt, bær og grøntsager skal fremover foregå på arealer vest for Gammel Estrup, som bl.a. huser Det Grønne Museum

Foto: Michelle Williams, Institut for Fødevarer (t.v.) og Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum (t.h.)

Hvordan sikrer vi grøntsagers forsyning med fosfor, når reglerne strammes? Kan man erstatte syntetiske farvestoffer med farvestoffer fra gulerødder? Hvordan reduceres udvaskningen af nitrat fra grøntsager? Hvordan øges udbytter og kvalitet af økologiske æbler? Kan kompost og plantebaserede gødninger give høje udbytter og frugtbar jord i økologien? Hvordan forbedrer vi proteinkvaliteten i bælgfrugter?

For at få svar på sådanne spørgsmål er det nødvendigt med forskning - og grundlaget for forskningen er praktiske dyrkningsforsøg, hvor f.eks. nye plantesorter og dyrkningsteknikker afprøves i praksis.

I Danmark er det primært Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, som står for forskning og dyrkningsforsøg inden for frugt, bær og grøntsager. Instituttet har i de senere år samlet sine forskningsaktiviteter i Agro Food Park i Skejby og får nu også arealer til dyrkningsforsøg i nærheden af instituttet som en del af universitetets strategiske satsning på plantebaserede fødevarer. Tidligere er disse forsøg blevet udført i Årslev på Fyn. Nu ligger de i stedet på Djursland med det officielle navn AU-Auning.

Aktiviteter samles i Skejby og ved Gl. Estrup

- Med samlingen i Skejby har Aarhus Universitet ønsket at styrke forskningsmiljøet inden for fødevarer og samtidig intensivere samarbejdet med de mange fødevarevirksomheder og rådgivere inden for landbrug og fødevarer i og omkring det unikke fødevare-økosystem i Agro Food Park i Skejby, siger instituttets leder, Michelle Williams.

- Vi er glade for, at vi nu kan tage nye forsøgsarealer til forskning i frugt, bær og grøntsager i brug, som ligger nærmere instituttet, siger Michelle Williams. Michelle fortsætter: AU-Auning er helt afgørende for, at vi kan opretholde vores internationalt anerkendte position inden for to af vore strategiske forskningstemaer: Planter, fødevarer og miljø, samt Klimavenlig mad. De nye forsøgsarealer ligger vest for Auning på Djursland og omfatter 37 ha.

I foråret er der etableret forsøgsparceller på arealet, og der er nu ved at blive anlagt hegn - både levende hegn og stålhegn - omkring forsøgsmarkerne; især med henblik på at holde vildt fra at spise afgrøderne. Til efteråret vil der blive etableret en frugtplantage til forsøgsformål, og der skal bygges maskinhus og en bygning til kontorer og arbejds- og kølerum.

Samarbejde med Det Grønne Museum

Nærmeste nabo til forsøgsarealet er Det Grønne Museum, som er et statsligt museum under Kulturministeriet. Museet har det nationale ansvar for jagtens, skovens, landbrugets og madens kulturhistorie.

- Naboskabet åbner for helt nye og spændende muligheder, siger direktør for Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær. Hun peger blandt andet på, at en stor del af aktiviteterne på forsøgsarealet tager udgangspunkt i problemstillinger inden for den grønne omstilling af landbrug og fødevareproduktion.

- Aarhus Universitet arbejder med fremtidens fødevarer, og Det Grønne Museum arbejder med madens og råvarernes kulturhistorie.  Når vi forener vores kræfter, kan vi skabe noget helt nyt og spændende til gavn for både fremtidens forbrugere og kommende museumsgæster, siger Anne Bjerrekær.

Ny aktivitet i Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er borgmester Kasper Juncher Bjerregaard også meget tilfreds med, at Aarhus Universitet placerer forsknings- og forsøgsaktiviteter i kommunen.

- Det er interessant, at en betydende del af vidensgrundlaget for den grønne omstilling fremover vil blive skabt på Djursland, og jeg håber, at vores landbrug og vores virksomheder vil udnytte muligheden for at arbejde tæt sammen med forskningen, siger Kasper Juncher Bjerregaard.

Kasper Juncher Bjerregaard peger endvidere på, at aktiviteterne vil give ny energi til det samarbejde med Aarhus Universitet, som allerede foregår omkring museerne og Kattegatcentret.

 

Yderligere oplysninger

Institutleder Michelle H. Williams, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Tlf. 2517 0049. E-mail: mw@food.au.dk

Direktør for Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær. Tlf. 2080 1278. E-mail: ab@dgmuseum.dk

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, Norddjurs Kommune. Tlf. 51 23 86 14. E-mail: kjb@norddjurs.dk