Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet bidrager aktivt til kapacitetsopbygning i ulande

Forskere fra flere fakulteter og institutter på Aarhus Universitet bidrager til at styrke forskningen i udvalgte ulande gennem Danida-programmet Building Stronger Universities. Klimatilpasning, biobaseret energi og fødevareproduktion er blandt de hovedemner, som Science and Technology er involveret i.

Aarhus Universitet bidrager til at styrke forskningen i blandt andet Ghana gennem Danida-programmet Building Stronger Univerisities. Foto: University of Ghana

Forskere fra Aarhus Universitet er stærkt involveret i Danida-programmet Building Stronger Universities (BSU II). Af de seks projekter, som løb af stablen i 2014 og fortsætter frem til november 2016, deltager Aarhus Universitet i fem. Aarhus Universitet er tilmed leder på dansk side af to af projekterne, nemlig på Kathmandu University i Nepal og University of Ghana i Accra, Ghana. Opbygningen af forskningskapacitet i biobaseret energi foregår på Katmandu University og kapacitetsopbygningen indenfor klimatilpasning og fødevareproduktionssystemer foregår på University of Ghana.

 

- Fra dansk hold er vi er med til at opbygge, udvikle og afholde kurser i, hvordan man skriver videnskabelige artikler og skriver ansøgninger samt hvordan man udvikler forskellige metoder. Kurserne er for forskere og ph.d.-studerende. Vi arbejder også med at opbygge kapacitet med hensyn til, hvordan man sammensætter et ph.d.-forløb og indenfor udvikling af nye forskningsområder, som biobaseret energi, forklarer seniorrådgiver Torsten Rødel Berg fra ST Forskning og Talent,. Han leder det danske konsortium for projektet i Nepal med seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi. I dette konsortium, som også har fokus på urbanisering, deltager udover Institut for Agroøkologi, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, foruden Aalborg Universitet, Københavns Universitet og rådgivningsvirksomheden CG Consulting. Projektet har et budget på fem mio. kr. hvoraf den danske del udgør 2,7 mio. kroner.

 

Fortsættelse af tidligere koncept

Konceptet Building Stronger Universities har sit udspring i Afrikakommissionen, som AU’s tidligere rektor Lauritz Holm-Nielsen var medlem af. I den første udgave, BSU I, lå bolden i de danske partneres banehalvdel, idet fordeling af budgetter og administration var 60/40 med 60 procent til Danmark. Den nye udgave, BSU II, er mere syd-drevet. Her er det ulandene, der har fat i bolden, idet de nu har ansvar for 60 procent af budgetterne og administrationen.

 

- Det er meget tilfredsstillede, at vi med BSU II kan fortsætte med det arbejde, vi begyndte på i BSU I. Der blev lagt meget energi og mange penge i BSU I og det var et højt profileret program. De ressourcer må ikke gå til spilde. I stedet skal vi udnytte de erfaringer og kontakter, vi har opbygget, siger seniorforsker Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi. Han leder det danske konsortium, der bidrager til projektet ved University of Ghana.

 

Projektet i Ghana omhandler interdisciplinær forskning i tilpasning til klimaforandringer, styrkelse af fødevareproduktion og -forarbejdning, malariaforskning samt udviklingspolitik og fattigdomsovervågning og -evaluering. Projektet har et budget på 15 mio. kroner, hvoraf 6 mio. tilgår de danske aktører. Fra Aarhus Universitet deltager Institut for Agroøkologi, Institut for Bioscience, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed. Derudover deltager Aalborg Universitet, Københavns Universitet, DTU og rådgivningsvirksomheden CG Consulting.   

 

- BSU II er rettet mod kapacitetsopbygning og vil derfor på sigt udvikle sig til en platform, vi kan bruge fremadrettet til at udbygge samarbejdet i egentlige forskningsprojekter. En udvikling, der har stor betydning for, hvordan lande i Afrika kan tackle komplekse problemstillinger i en forsat stigende globalisering. Programmet i Ghana giver os mulighed for at identificere samarbejdspartnere, formulere nye ansøgninger og lave pilotprojekter indenfor fire nye Centres of Excellence, der er oprettet på University of Ghana, siger Finn Plauborg.

 

Det er Danida Fellowship Centre, der står for administrationen af BSU II. Kun de universiteter, der er med i BSUII, kan søge Danida syd-drevne forskningsmidler. Forskningsområderne er definerede af de pågældende ulande syd og afspejler de forskningsområder, som vi i Danmark kan bidrage med viden og erfaring om. Det forventes, at BSI II programmet forlænges udover de første to år.

 

Læs mere om Building Stronger Universities II (BSUII).

 

Yderligere oplysninger:

Seniorrådgiver Torsten Rødel Berg, ST Forskning og Talent, e-mail: torsten.berg@au.dk, telefon: 8715 1269, mobil: 2485 8115

 

Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, e-mail: finn.plauborg@agro.au.dk, telefon: 8715 7714, mobil: 2218 1809