Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus får et fødevarelaboratorium i 2020

Institut for Fødevarer og iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research er sammen med Aarhus By, Agro Food Park og Region Midtjylland udnævnt som Fødevare By-laboratorium, et såkaldt Food CityLab, under det EU-finansierede Fit4Food2030 initiativ.

30.09.2019 | Camilla Mathiesen

Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox

Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox

Et nyt fødevarelaboratorium med fokus på borgerinvolvering ser dagens lys i Aarhus.

Fødevarelaboratoriet er et såkaldt Food City Lab, finansieret af EU-initiativet Fit4Food2030, og skal koordineres af Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Kommune, Agro Food Park og Region Midtjylland.

Tovholder bliver Milena Corredig, der er centerleder på Centre for Innovative Food Research (iFOOD) ved Aarhus Universitet. Målet er at styrke forbindelsen til lokalsamfundene og herigennem ruste fødevaresystemer til fremtiden ved hjælp af forskning og innovation.

To workshops i 2020

I regi af det nye Fødevarelaboratorium vil der i henholdsvis februar og september 2020 blive afholdt to workshops med deltagelse af relevante NGO’er og forbrugerrepræsentanter samt industriaktører. Workshoppene vil fokusere på at etablere en forståelse for forbindelsen mellem fødevarer og velvære, og hvordan fødevarer kan levere funktionalitet udover basal næring. 

Tovholder, professor ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Milena Corredig forklarer:

 - Der er en stadigt voksende afstand mellem eliten og de fattigste grupper i samfundet, og den hastigt voksende urbanisering efterlader udsatte grupper og ældre borgere.

På AU har et netværk kaldet NFORM netop modtaget finansiering til at fokusere på at finde bæredygtige nye fødevareløsninger ved at udvikle nye partnerskaber mellem AU’s institutter, offentlige interessenter, internationale samarbejdspartnere, erhvervsliv og borgere.

Målet for NFORM netværket er at skabe solidt forskningsbaseret grundlag for at udvikle nye fødevarer, der kan bidrage til at vedligeholde vores fysiske og psykiske sundhed samt til at forebygge eller bedre kroniske sygdomme på ethvert tidspunkt i livet.

Milena Corredig fortæller:

- Vi behøver ikke kigge langt væk for at finde løsninger med rod i lokalsamfundene, som kan bidrage til morgendagens bæredygtige fødevareforsyning. Men vi mangler målrettede og effektive aktiviteter og investeringer i alle tre sider af videnstrekanten, dvs. forskning, uddannelse og forretningsskabelse, og vi mangler stærkt fokus på entreprenørskab og forbrugertillid.

De to workshops vil samle borgere fra alle dele af samfundet, og der skal diskuteres flere af tidens store udfordringer på fødevareområdet, bl.a.: 

  • Kostens relation til helbredet og viden om sammenhængen mellem disse to områder
  • Øget forbrugerbevidsthed om kostens indflydelse på sundhed og miljø
  • Barrierer for lige adgang til ordentlig ernæring, herunder naturkatastrofer, socio-økonomiske barrierer, geografiske afstande, fysiske udfordringer som tygge- eller synkebesvær og/eller nedsat appetit
  • Sociale mønstre og deres indflydelse på sundheden
  • Demografiske forandringer herunder migration, urbanisering, social ulighed og marginalisering
  • Klimaforandringer og tilgængelighed af bæredygtige bio-ressourcer

Workshoppene, som skal øge bevidstheden om morgendagens fødevareudfordringer og deres mulige løsninger har specielt fokus på børn og unge, unge voksne samt ældre. Workshoppen i februar bliver for interessenter mens workshoppen i september fokuserer på borgerinddragelse.


For yderligere information, kontakt:

Centerleder, Centre for Innovative Food Research (iFOOD)
Professor Milena Corredig
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Email: mc@food.au.dk
Telefon: 2271 9132

DCA, Workshop, Food, Institut for Fødevarer